Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę

Prof. dr. hab. inż.
Piotra Perzynę
Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej

W latach 1956-2001 – st. asystent, adiunkt, a następnie profesor
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,

Kierownik Pracowni Teorii Materiałów Niesprężystych,
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IPPT PAN (1980-1982),
Wykładowca na Wydziale Matematyki i Mechaniki UW (1963-1973).


Odszedł od nas

22 czerwca 2013 roku

światowej sławy Uczony, twórca teorii lepkoplastyczności (prawo Perzyny),
Autor najczęściej cytowanej na świecie publikacji z dziedziny ośrodków niesprężystych.

Laureat wielu nagród naukowych krajowych i zagranicznych m.in.:
im M.T. Hubera, Max Planck Research Award,
Nagród Państwowych II stopnia (1968, 1984),
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk