W wyniku postępowania konkursowego Prezes PAN z dniem 1 grudnia 2013 r. powierzył Panu prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Burczyńskiemu funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 listopada 2017 r.