Aparatura o wartości zakupu powyżej 40 tys. PLN

lp Nazwa Rok prod Pokój Zakład Kontakt
1 Aparat digital PCR (Applied Biosystems QuantStudio 3D) 2015 219 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
2 Mikroskop Keyence VK-X100 2014 029 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. inż. Radziejewska Joanna
(022) 8261281 w.347
jradz
3 Model ciała doskonale czarnego do testowania i kalibracji kamer termograficznych (ciało TCB-4D) 2014 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Maj Michał
(022) 8261281 w.177
mimaj
4 Automatyczne urządzenie wysokiej precyzji do wykonywania cienkich szlifów z betonu o gwarantowanej dokładności wykonywania szlifów o grubości 20 mikrometrów, model: Serial no 001.302 2014 -1/9 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. inż. Jóźwiak-Niedźwiedzka Daria
(022) 8261281 w.310
djozwiak
5 Laboratoryjna stołowa kruszarka szczękowa BB 50 firmy Retsch 2014 -1/9 Zakład Wytrzymałości Materiałów Sobczak Maciej
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
6 Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Dulnik Judyta
(022) 8261281 w.211
jdulnik
7 System ultrasonografu badawczego do badań laboratoryjnych-Verasonics Vantage 128 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Secomski Wojciech
(022) 8261281 w.172
wsecom
8 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem; moduł DP02AUTO 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
9 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02EMBD 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
10 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02COMP 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
11 Mikroprzecinarka stołowa Secotom-15 2013 -1/23 Centrum Usług Laboratoryjnych mgr inż. Libura Tomasz
(022) 8261281 w.347
tlibura
12 Optyczny mikroskop metalograficzny MA 200 do obserwacji mikrostruktury 2013 144 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Basista Michał
(022) 8261281 w.212
mbasista
13 Wysokotemperaturowy piec rurowy typ PRC 60/180M do spiekania ceramiki, kompozytów ceramicznych oraz ceramiczno-metalicznych w powietrzu oraz w atmosferach gazów ochronnych 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Basista Michał
(022) 8261281 w.212
mbasista
14 Szlifierko-polerka Mecatech 334TCI15 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów mgr inż. Bochenek Kamil
(022) 8261281 w.438
kboch
15 Praska MECAPRESS III do inkludowania próbek metalograficznych na gorąco z żywicą przewodzącą 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów mgr inż. Bochenek Kamil
(022) 8261281 w.438
kboch
16 Mikroskop optyczny odwrócony z wyposażeniem do techniki TIRF (Leica AM TIRF MC) 2013 315 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
17 Demonstrator systemu AIA dla transportu wodnego 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Mikułowski Grzegorz
(022) 8261281 w.428
gmikulow
18 System stereoskopowy do pomiaru i analizy powierzchniowych odkształceń 3D 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Pawłowski Piotr
(022) 8261281 w.197
ppawl
19 System optyczny do pomiaru deformacji konstrukcji szybkiej kamery 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Pawłowski Piotr
(022) 8261281 w.197
ppawl
20 Generator przebiegów arbitralnych 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Secomski Wojciech
(022) 8261281 w.172
wsecom
21 Urządzenie ultradźwiękowe do wizualizacji i pomiarów struktur tkankowych 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Secomski Wojciech
(022) 8261281 w.172
wsecom
22 Medyczny System Dopplera przezczaszkowego "SONARA" PKWIU 26.60.12.0 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
23 Analizator cząstek do badania wielkości ziaren proszków ceramiczno-metalicznych w roztworach wodnych i nie -wodnych 2012 145 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Basista Michał
(022) 8261281 w.212
mbasista
24 Mikroskop konfokalny odwrócony z komorą przeżyciową (Leica, TCS SP5 X) 2012 319 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
25 Aparat Real-Time PCR (Applied Biosystems, QuantStudio 12K Flex) 2012 219 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
26 Autoklaw parowy 108L (HMC, HG113) 2012 220 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
27 Szybka kamera ze zintegrowanym wzmacniaczem obrazu (Lambert, HiCAM 500) 2012 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
28 Precyzyjna pompa strzykawkowa (Cetoni, neMESYS) 2012 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
29 Mikroprzepływowy system do hodowli i badania komórek (CellASIC, ONIX) 2012 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
30 Plasma Cleaner (Diener, ZEPTO PCCE) 2012 315 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
31 Laser impulsowy z powielaniem częstotliwości oraz układem kierowania emitowanej wiązki światła (EKSPLA, NL303D) 2012 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
32 Szczypce optyczne do badań biologicznych 2012 314 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
33 Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -17 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Denis Piotr
(022) 8261281 w.211
pdenis
34 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu kolejowym 2012 431 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Świercz Andrzej
(022) 8261281 w.103
aswiercz
35 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu drogowym 2012 431 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Świercz Andrzej
(022) 8261281 w.103
aswiercz
36 Zestaw pomiarowy do badań materiałów pod obciążeniem momentem skręcającym, składającym się z kątowego siłownika hydraulicznego wraz z akcesoriami oraz wspornika reakcyjnego czujnika momentu (MTS) 2012 432 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Mikułowski Grzegorz
(022) 8261281 w.428
gmikulow
37 Stanowisko do badań zaworów HPV 2012 432 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Mikułowski Grzegorz
(022) 8261281 w.428
gmikulow
38 Wzmacniacz mocy RF model 500A250B 2012 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Secomski Wojciech
(022) 8261281 w.172
wsecom
39 System monitorowania odkształceń i temperatury typu MuST 2011 441 Zakład Technologii Inteligentnych

40 Klaster obliczeniowy GRAFEN 2011 147 Dyrekcja

41 Prasa do wstępnego zagęszczania proszków na zimno Cold Isostatic Press (CIP) z oprzyrządowaniem 2011 -119 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Basista Michał
(022) 8261281 w.212
mbasista
42 Układ indukcyjnego ogrzewania próbek badawczych do prowadzenia testów dynamicznych i statycznych 2011 233 Zakład Mechaniki Materiałów Urbański Leszek
(022) 8261281 w.405
lurban
43 Mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Leica, DMI3000B) 2011 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
44 Urządzenie do pomiaru przepuszczalności metodą Autoclam/Permit 2011 -9 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Glinicki Michał A.
(022) 8261281 w.239
mglinic
45 Komora klimatyczna do badania karbonatyzacji próbek betonowych 2011 -1/9c Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Glinicki Michał A.
(022) 8261281 w.239
mglinic
46 Wykonanie demonstratorów do generowania obciążeń impulsowych i przeprowadzenie testów polowych (impaktor laboratoryjny) 2011 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Świercz Andrzej
(022) 8261281 w.103
aswiercz
47 Stanowisko do wykonywania precyzyjnych napraw obwodów drukowanych (rework) w szerokim zakresie temperatur 2011 529 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
48 Młynek planetarny Pulverisette 5 z dodatkowym wyposażeniem 2010 -118 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Basista Michał
(022) 8261281 w.212
mbasista
49 Prasa wysoko-temperaturowa HP20-4560 FP34 Thermal Technology do spiekania pod ciśnieniem 2010 -119 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Basista Michał
(022) 8261281 w.212
mbasista
50 Zintegrowany mikroskop sił atomowych (AFM), mikroskop konfokalny i spektroskop Ramana (NT-MDT, NTEGRA Spectra) 2010 314 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
51 Cytometr przepływowy (BD, FACSCalibur) 2010 220 Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
52 System bio-obrazowania konfokalnego (BD, Pathway 435) 2010 220 Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
53 Komora klimatyczna typ C-20/350 2010 -19 Zakład Wytrzymałości Materiałów Sobczak Maciej
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
54 Skaningowy mikroskop pola bliskiego (SNOM) wraz ze stołem optycznym, laserami, podstawowym oprzyrządowaniem optycznym i komputerowym 2010 341 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych prof. dr hab. Nasalski Wojciech
(022) 8261281 w.189
wnasal
55 Wielokanałowy przenośny rejestrator do obsługi stanowiska zrzutowego 2010 433 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Holnicki-Szulc Jan
(022) 8261281 w.355
holnicki
56 Ultrasonograf SonixTOUCH z głowicami: C5-2/60 L14-5/38, SA4-2/24 2010 513 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Litniewski Jerzy
(022) 8261281 w.238
jlitn
57 Analizator spektrum/zakłóceń EM 6GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków Tymkiewicz Ryszard
(022) 8261281 w.172
rtym
58 Oscyloskop cyfrowy z wejściem izolowanym 200MHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków inż. Walczak Mateusz
(022) 8261281 w.404
mwalczak
59 Przenośny oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 521 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
60 Oscyloskop cyfrowy 1GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
61 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
62 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 4GHz wraz z sondami 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
63 Serwer ACTINA, 128GB RAM, 24 CPU 2009 319 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów

64 Zestaw ekstensometrów do pomiarów wysokotemperaturowych 2009 - 1/07 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
65 System przestrzennego pomiaru pól odkształceń metodą elektronicznej interferometrii plamkowej ESPI 2009 - 1/7 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
66 Szlifierka uniwersalna RSM500, nr fabr. 149723 2009 -114 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
67 Nożyce gilotynowe MHSU 1000x4.0, nr 123314 2009 -122 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
68 Zintegrowane urządzenie zawierające tester nanoindentacji instrumentalnej, tester mikroindentacji instrumentalnej, mikroskop sił atomowych (AFM) z modułem pomiaru siły bocznej AFM 2009 229 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Kucharski Stanisław
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
69 Kamera termowizyjna z oprogramowaniem umożliwiającym zapis i analizę obrazów termowizyjnych w czasie rzeczywistym (gr.662) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Holnicki-Szulc Jan
(022) 8261281 w.355
holnicki
70 Zestaw umożliwiający wzbudzanie w konstrukcjach mechanicznych drgań o określonym przez użytkownika charakterze (gr. 801) 2009 Laboratorium Adaptroniki Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Holnicki-Szulc Jan
(022) 8261281 w.355
holnicki
71 System pomiarowy umożliwiający akwizycję sygnałów w czasie rzeczywistym PULSE 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Zieliński Tomasz
(022) 8261281 w.241
tzielins
72 Urządzenie do pomiaru własności akustycznych próbek materiałów tłumiących wraz z kompatybilnym z tym urządzeniem oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczenie współczynników przenikalności i pochłaniania (gr. 664) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Zieliński Tomasz
(022) 8261281 w.241
tzielins
73 System holografii akustycznej (gr. 801) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Zieliński Tomasz
(022) 8261281 w.241
tzielins
74 Ultrasonograf ZONARE (aparat USG) z pakietem badawczym (+ poz. 124/09) gr 664 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
75 Wielokanałowy system badawczy akwizycji sygnałów ultradźwiękowych ULAoP (+poz. 131/09) gr 664 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
76 Głowica C8-3 3D oraz głowica liniowa L14-5w stanowiąca wyposażenie do ultrasonografu ZONARE (aparat USG) gr 664 (+ poz. 88/09) 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
77 Mikrometr optyczny LS-7601 2008 32 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr inż. Widłaszewski Jacek
(022) 8261281 w.320
jwidl
78 Tokarka narzędziowa, nr fabr.3084272 2008 -114 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
79 Frezarka, nr fabr.1067647 2008 -114 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
80 Profilometr skaningowy T8000 2008 229 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Kucharski Stanisław
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
81 Laser impulsowy (EKSPLA, NL202) 2008 314 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
82 Sprzęt do maszyny wytrzymałościowej MTS - 3 siłowniki hydrauliczne 5kN, zasilacz hydrauliczny, kontroler GP wraz z oprogramowaniem MTS 2008 Laboratorium Adaptroniki Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Mikułowski Grzegorz
(022) 8261281 w.428
gmikulow
83 System do pomiarów ultradźwiękowych 2008 515 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
84 Elektronowy mikroskop transmisyjny model JEM 1011 2007 IMD Dyrekcja

85 Spektrograf ARC SP 2558 2007 30 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. Hoffman Jacek
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
86 Laserowy przetwornik drgań 2007 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Holnicki-Szulc Jan
(022) 8261281 w.355
holnicki
87 Mikroskop akustyczny EVOLUTION PREMIUM PI wraz z systemem kontroli i akwizycji danych pomiarowych z oprogramowaniem oraz obiektywami akustycznymi - EVO PII Control & Data Acquisition System 2007 514 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Litniewski Jerzy
(022) 8261281 w.238
jlitn
88 Kamera CCD ze wzmacniaczem obrazu wraz z kontrolerem i oprogramowaniem 2006 30 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. Hoffman Jacek
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
89 Komora próżniowa z oprzyrządowaniem do stanowiska laserowego 2006 30 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. Hoffman Jacek
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
90 Laser impulsowy ND:YAG wraz z zasilaczem i konsolą sterowania 2006 30 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. Hoffman Jacek
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
91 Laserowy ekstensometr dwuwiązkowy 2006 233 Zakład Mechaniki Materiałów Urbański Leszek
(022) 8261281 w.405
lurban
92 Maszyna wytrzymałościowa o napędzie hydraulicznym 2006 217 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Maj Michał
(022) 8261281 w.177
mimaj
93 Urządzenie do polerowania i trawienia elektrolitycznego 2006 216 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Maj Michał
(022) 8261281 w.177
mimaj
94 System termograficzny "PHOENIX-MWIR" z wyposażeniem uzupełniającym - kamera termowizyjna 2006 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Maj Michał
(022) 8261281 w.177
mimaj
95 System obróbki materiałów metodami elektroerozyjną i elektrolityczną 2006 -1/23 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard
(022) 8261281 w.210
rpecher
96 Kamera monochromatyczna Phantom V 5.1 2006 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Holnicki-Szulc Jan
(022) 8261281 w.355
holnicki
97 Ultrasonograf do badania kontrasów z głowicą CH 6-2, VF13-5, EC9-4 2006 513 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
98 Zestaw do komputerowej akwizycji i analizy obrazów (kamera CCD) 2004 233 Zakład Mechaniki Materiałów Urbański Leszek
(022) 8261281 w.405
lurban
99 Maszyna wytrzymałościowa Instron 5867 2004 234 Zakład Mechaniki Materiałów Urbański Leszek
(022) 8261281 w.405
lurban
100 Szybka kamera monochromatyczna (PCO, pco.1200 hs) 2004 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
101 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2004 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
102 Mikroskop fluorescencyjny (Nikon, Eclipse E-50i) 2004 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
103 Mikroskop stereoskopowy SMZ800 z wyposażeniem 2004 345 Zakład Wytrzymałości Materiałów Sobczak Maciej
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
104 Analizator akustyczny typ 2260 i Observer wraz z kalibratorem i wyposażeniem 2004 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Pawłowski Piotr
(022) 8261281 w.197
ppawl
105 Analizator sieci widma i impedancji z wyposaż. HP 4395A 2004 513 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
106 Układ z głowicą, kontroler i oprogramowanie do analizatora 2003 30 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. Hoffman Jacek
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
107 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2003 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
108 Mikroskop Nikon Eclipse E-400 z fluorescencją kamerą Nikon DS5 2003 513 Zakład Ultradźwięków dr inż. Secomski Wojciech
(022) 8261281 w.172
wsecom
109 Zestaw akwizycji danych do stanowiska do badań dynamiki i stateczności elementów konstrukcyjnych 2002 437 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Holnicki-Szulc Jan
(022) 8261281 w.355
holnicki
110 Urządzenie skanujące z kontrolerem do mikroskopu ultradźwiękowego 2002 514 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Litniewski Jerzy
(022) 8261281 w.238
jlitn
111 Ultradźwiękowy defektoskop cyfrowy z wyposaż. 2002 537 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr Mackiewicz Sławomir
(022) 8261281 w.248
smackiew
112 Oscyloskop i oprogramowanie z opt. WNT i kartą GpiB 2002 515 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
113 System do analizy wiązki lasera CO2 2001 30 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. Hoffman Jacek
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
114 Zestaw do kalibracji siły i momentu skręcającego 2001 - 1/7 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
115 Czterokanałowy system do pomiaru dźwięku 2001 122 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Meissner Mirosław
(022) 8261281 w.317
mmeissn
116 Kamera termowizyjna PM 675 PAL z wyposażeniem 2001 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Maj Michał
(022) 8261281 w.177
mimaj
117 Laser dwuimpulsowy Nd:YAG (New Wave Research, SoloPIV) oraz synchronizator lasera impulsowego 2001 316 Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów dr inż. Błoński Sławomir
(022) 8261281 w.413
sblonski
118 Maszyna wytrzymałościowa EZ50 do badań rozciągania i ściskania z wyposażeniem osprzętem do badania twardości oraz akcesoriami do badań indentacji i zginania 2001 345 Zakład Wytrzymałości Materiałów Sobczak Maciej
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
119 Napylarka AUTO 306 2001 530 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych dr inż. Balcerzak Andrzej
(022) 8261281 w.223
abalcerz
120 Maszyna wytrzymałościowa osiowo-skrętna typ 858 2000 - 1/7 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
121 Serwer A26-UJC2-2GGD1E E250 Svr.2x400MHz 4x36GB 2GB+SOLZS-080B9A Y9 Solaris 8 Std. Media Kit 2000 104 Dział Sieci Komputerowej mgr inż. Dybko Mikołaj
(022) 8261281 w.277
mdybko
122 Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Gradys Arkadiusz
(022) 8261281 w.171
argrad
123 System impulsowego wzmac. Obrazu 1999 30 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr hab. Hoffman Jacek
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
124 Maszyna wytrzymałościowa 810.23 1999 - 1/7 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
125 Maszyna do proszkowego polerowania 1999 - 1/9 Zakład Wytrzymałości Materiałów Sobczak Maciej
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
126 Nadajnik/odbiornik do pomiaru amplitudy wysyłanych impulsów ultradźwiękowych 1999 515 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Litniewski Jerzy
(022) 8261281 w.238
jlitn
127 System superpompy hydraulicznej 1999 518 Zakład Ultradźwięków dr inż. Trawiński Zbigniew
(022) 8261281 w.297
ztraw
128 Analizator częstotliwości typ 3569A z wyposażeniem 1998 444 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Pawłowski Piotr
(022) 8261281 w.197
ppawl
129 Stanowisko pomiarowe do badań ultradźwiękowych w wannie pomiarowej 1998 515 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
130 Komora cieplna model 65106C-03 1997 -17 Zakład Wytrzymałości Materiałów Kraskowski Jan
(022) 8261281 w.402/286
jkraskow
131 Sterownik cyfrowy TESTSTAR 1996 - 1/7 Zakład Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
(022) 8261281 w.205
zkowalew
132 Generator typ 9109 AFG 1993 513 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. inż. Nowicki Andrzej
(022) 8261281 w.315
anowicki
133 Mikroscop "MICROPHOT-SA" z wyposażeniem 1993 513 Zakład Ultradźwięków dr inż. Secomski Wojciech
(022) 8261281 w.172
wsecom
134 System RAM-02-18C z wyp. 1993 515 Zakład Ultradźwięków dr Lewandowski Marcin
(022) 8261281 w.407
mlew
135 Analizator czwórników i widma HP4195A 1991 535 Zakład Ultradźwięków

136 Laser Nd: YAG RSY 150 z wyposażeniem 1991 32 Zakład Wytrzymałości Materiałów dr inż. Widłaszewski Jacek
(022) 8261281 w.320
jwidl
137 Przetwornik obrazu rtg z wyposażeniem 1991 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Gradys Arkadiusz
(022) 8261281 w.171
argrad
138 System ciśnieniowy 7654R z wyposaż. 1991 -17 Zakład Wytrzymałości Materiałów Kraskowski Jan
(022) 8261281 w.402/286
jkraskow
139 Zestaw pomiarowy MATEC 7700 1990 529 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych dr inż. Balcerzak Andrzej
(022) 8261281 w.223
abalcerz
140 "AGA" Termowizja 1981 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Maj Michał
(022) 8261281 w.177
mimaj
141 Gładkościomierz typ 5M-120 1981 - 1/21 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Kucharski Stanisław
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar