Partner: A. Chwojnowski

Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)

Prace konferencyjne
1.Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C., Łukowska E., Dulnik J., Sajkiewicz P., The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation, Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, DOI: 10.5004/dwt.2017.11394, Vol.64, pp.324-331, 2017

Streszczenie:

Three types of membrane structures with wide pores were compared in this study. One of the membranes was obtained from polyethersulfone using cellulose fibers as the macropore precursors. Two of the fibers were obtained from poly(L-lactide). As the macropore precursors olyvinylpyrrolidone (1.2 MDa) and pork gelatin non-woven were used, the influence of non-woven fibers on the structure of membranes was shown. Necessity of specific membrane structure application was explained. The hoice of polymers and co-polymers with a range of biodegradation times can determine the scaffold type suitable for the age of a patient.

Słowa kluczowe:

Polysulfone membrane, Polyester membranes, Membrane structures, Biodegradable membranes, 3D scaffold

Afiliacje autorów:

Chwojnowski A.-Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Kruk A.-Warsaw University of Technology (PL)
Wojciechowski C.-other affiliation
Łukowska E.-other affiliation
Dulnik J.-IPPT PAN
Sajkiewicz P.-IPPT PAN
20p.
2.Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Chwojnowski A., Dulnik J., Synoradzki L., Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures, Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, DOI: 10.5004/dwt.2017.11415, Vol.64, pp.317-323, 2017

Streszczenie:

Results of the preparation of semi-permeable membranes made of biodegradable polymers membranes were presented. Among known polyesters, polylactide was selected for research. The membranes were obtained using wet phase inversion method. The influence of polyvinylpyrrolidone and polymeric nano-non-wovens as pores precursors on the structure of obtained membranes was analysed. It was shown, that utilisation of polymeric nano-non-wovens enabled preparation of semi-permeable membranes, which could be used as wide-pore 3D-type cellular scaffolds.

Słowa kluczowe:

Biodegradable polymers membranes, Biodegradable polyesters, Porous three-dimensional scaffolds, Inversion phase method

Afiliacje autorów:

Kruk A.-Warsaw University of Technology (PL)
Gadomska-Gajadhur A.-Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Ruśkowski P.-Warsaw University of Technology (PL)
Chwojnowski A.-Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Dulnik J.-IPPT PAN
Synoradzki L.-Warsaw University of Technology (PL)
20p.

Abstrakty konferencyjne
1.Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C., Łukowska E., Dulnik J., Sajkiewicz P., The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation, MEMPEP 2016, XI-th Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, 2016-06-15/06-18, Zakopane (PL), pp.23, 2016
2.Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Chwojnowski A., Dulnik J., Synoradzki L., Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures, MEMPEP 2016, XI-th Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, 2016-06-15/06-18, Zakopane (PL), pp.24, 2016

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
414353
2015-10-13
BUP 09/17
2017-04-24
Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Gadomska-Gajadhur A., Kruk A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P.
Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego
PL, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
228884
WUP 05/18
2018-05-30