Partner: A. Cybulski


Ostatnie publikacje
1.Banaszek J., Kowalewski T.A., Furmański P., Rebow M., Cybulski A., Wiśniewski T.S., Konwekcja naturalna z przemianą fazową w układach jednoskładnikowych i binarnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.3, pp.1-131, 2000
2.Kowalewski T.A., Cybulski A., Konwekcja naturalna z przemianą fazową, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-55, 1997
3.Cybulski A., Hoffman J., Własności elektryczne ciągłego wyładowania optycznego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-15, 1985
4.Cybulski A., Wróblewski D., Zastosowanie interferometrii holograficznej do badania wysokociśnieniowego wyładowania łukowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.75, pp.1-15, 1975

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
773767
1991-10-10
-
-
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,228,324
-
1993-07-20
281837
1989-10-13
BUP 08/91
1991-04-22
Cybulski A., Kalita W.
Skaningowe urządzenie do wizualizacji cząstek tworzących aerozol
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
161563
WUP 07/93
1993-07-30
88118683.7
1988-11-09
-
1992-09-30
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
EU, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
317830
-
-
269039
1987-11-26
-
1989-05-30
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Sposób gięcia przedmiotów metalowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155358
-
1992-02-28