Partner: A. Kaczor


Abstrakty konferencyjne
1.Dobruch-Sobczak K., Gumińska A., Bakuła-Zalewska E., Kaczor A., Piotrzkowska H., Jakubowski W., Nowicki A., Dedecjus M., Zastosowanie elastografii fali poprzecznej w diagnostyce raka rdzeniastego tarczycy, V Konferencja Rak Tarczycy i inne nowotwory zlośliwe układu wydzielania wewnętrznego, 2015-11-14/11-17, Wisła (PL), DOI: 10.15557/JoU.2015.003, Vol.66, No.15, pp.358-367, 2015

Streszczenie:

Elastografia fali poprzecznej jest nowoczesną metodą oceny sztywności tkanek. Obserwuje się wzrost zainteresowania tą techniką w różnicowaniu charakteru zmian ogniskowych w tarczycy również w diagnostyce przedoperacyjnej. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena klinicznej przydatności elastografi i fali poprzecznej w diagnostyce raka rdzeniastego tarczycy (RRT). Materiał i metoda: W badanej grupie 139 pacjentów stwierdzono 169 zmian ogniskowych, a u 4 pacjentów (średni wiek: 45 lat) rozpoznano 6 RRT. Wykonano USG B-mode oraz elastografię fali poprzecznej aparatem Aixplorer (Super-Sonic, Aix-en-Provence), głowicą liniową o częstotliwości 4–15 MHz. W USG oceniano echogeniczność i echo strukturę zmian, ich brzegi, objaw „halo”, stosunek wysokości dogłębokości (W/G), obecność zwapnień oraz wzorzec unaczynienia. Następnie analizowano: maksymalne i średnie wartości modułu Younga (E) dla największego ROI dla RRT (EmaxLR, EmeanLR ) oraz dla otaczających tkanek w miąższu gruczołu (EmaxSR , EmeanSR), a także średnie wartości E (EmeanLRz) dla 2 mm obszaru zainteresowania z najsztywniejszej części zmiany. Zmiany zweryfikowano histopatologicznie i/lub cytologicznie. Wyniki: W ocenie B-mode wszystkie RRT były hipoechogeniczne, bez obecności objawu „halo”, oraz zawierał y mikro- i/lub makrozwapnienia. Nieostre granice zmiany obecne były w 4 z 6 raków. Wartość ilorazu WG >1 dotyczył a 4 na 6 zmian. Niejednorodną echo strukturę oraz typ III unaczynienia stwierdzono w 5 na 6 zmian. W SWE średnia wartość E maxLR w obrębie RRT wynosił a 89,5 kPa, w otoczeniu – 39,7 kPa. Średnie wartości E meanLR , E meanSR wynosił y odpowiednio: 34,6 kPa i 24,4 kPa. Wartość średnia E meanLRz=49,2 kPa. Wnioski: W SWE RRT przedstawiały się jako zmiany sztywniejsze w porównaniu z otaczającymi tkankami. W ocenie B-mode spełniały wskazania do biopsji spiracyjnej cienkoigłowej. Jednak algorytm diagnostyczny RRT opiera się na pomiarze stężenia kalcytoniny w surowicy krwi, ocenie USG B-mode oraz biopsji.

Słowa kluczowe:

rak rdzeniasty, tarczyca, badanie USG, sonoelastografia fali poprzecznej

Afiliacje autorów:

Dobruch-Sobczak K.-IPPT PAN
Gumińska A.-other affiliation
Bakuła-Zalewska E.-Institute of Oncology (PL)
Kaczor A.-other affiliation
Piotrzkowska H.-IPPT PAN
Jakubowski W.-other affiliation
Nowicki A.-IPPT PAN
Dedecjus M.-Institute of Oncology (PL)