Partner: A. Krupienicz

Medical University of Warsaw (PL)

Ostatnie publikacje
1.Wilczek M.M., Olszewski R., Krupienicz A., Trans -Fatty Acids and Cardiovascular Disease: Urgent Need for Legislation , CARDIOLOGY, ISSN: 0008-6312, DOI: 10.1159/000479956 , Vol.138, No.4, pp.254-258, 2017

Streszczenie:

Hydrogenated oils containing trans -fatty acids (TFA) are used to produce margarine and various processed foods. TFA affect serum lipid levels, fatty acid metabolism, and endothelial function. High TFA intake is linked to increased allcause mortality, coronary heart disease mortality, and cardiovascular disease (CVD) incidence. Denmark was the first country to introduce a law that limited TFA content in food; this action led to lower CVD mortality. So far 7 European countries have followed this practice, in a few others the food industry voluntarily reduced TFA use. The issue remains mostly unaddressed in the rest of the world. Legal TFA limits should be commonly established as they are the optimal solution considering both CVD prevention and the associated cost savings in public healthcare.

Słowa kluczowe:

Trans -fatty acids, Cardiovascular disease, Nutrition policy

Afiliacje autorów:

Wilczek M.M.-Poznan University of Medical Sciences (PL)
Olszewski R.-IPPT PAN
Krupienicz A.-Medical University of Warsaw (PL)
25p.
2.Majka K., Krupienicz A., Olszewski R., Telepielęgniarstwo w ortopedii, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, ISSN: 2083-4543, DOI: 10.26444/monz/75509, Vol.23, No.2, pp.94-97, 2017

Streszczenie:

Wprowadzenie i cel pracy. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej może doprowadzić do poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Telepielęgniarstwo pozwoli na rozszerzenie praktyki pielęgniarskiej oraz wielu funkcji takich jak: opiekuńczo-pielęgnacyjna, profilaktyczna, diagnostyczna, rehabilitacyjna i związana z promocją zdrowia. Celem pracy jest ukazanie telepielęgniarstwa w ortopedii, a także zaprezentowanie wielu korzyści, jakie niesie zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego. Skrócony opis stanu wiedzy. Starzejące się społeczeństwo potrzebuje zarówno wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, jak i możliwości uzyskania szybkiej konsultacji lekarskiej i pielęgniarskiej. Udzielanie wskazówek, porad i opieki pielęgniarskiej przez pielęgniarki specjalistki w swej profesji m.in. za pomocą wideokonferencji przysporzy znaczących korzyści zarówno pacjentom, lekarzom, pielęgniarkom, jak i rehabilitantom. Podsumowanie. Wdrożenie wirtualnych wizyt może doprowadzić do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Telepielęgniarstwo rozszerzyłoby kompetencje pielęgniarki, a także podniosłoby jakość świadczonych przez nie usług. Być może zatrzymałoby również emigrację zarobkową pielęgniarek w Polsce.

Słowa kluczowe:

telepielęgniarstwo, ortopedia, edukacja pacjenta, nowe technologie, kształcenie, niedobór personelu pielęgniarskiego

Afiliacje autorów:

Majka K.-Military Medical Institute (PL)
Krupienicz A.-Medical University of Warsaw (PL)
Olszewski R.-IPPT PAN
6p.

Abstrakty konferencyjne
1.Olszewski R., Dobkowska-Chudon W., Wrobel M., Karlowicz P., Dabrowski A., Krupienicz A., Targowski T., Nowicki A., Is Acoustocerebrography a new noninvasive method for early detection of the brain changes in patients with hypertension ?, ESC Congress 2017, European Society of Cardiology Congress 2017, 26-30 August, Barcelona, Spain, 2017-08-26/08-30, Barcelona (ES), DOI: 10.1093/eurheartj/ehx501.P190, No.38 1, pp.36, 2017

Streszczenie:

Background: Hypertension (HT) is the leading cause of global disease burden and overall health loss. The brain is one of the main target organs affected by HT. HT is a potentially modifiable risk factor that leads to the formation of large vessel macroangiopathy, small vessel disease, microangiopathy, and microhemorrhages. Early detection of the brain changes (BC) gives a chance to receive appropriate treatment and protection from irreversible damage. Acoustocerebrography (ACG) is a set of techniques to capture the states of human brain tissue, and its changes on its molecular and cellular level. It is based on noninvasive measurements of various parameters obtained by analyzing an ultrasound pulse emitted across the human's skull. The main idea of this method relies in the relation between the tissue density, bulk modulus, and speed of propagation, for ultrasound waves in this medium. In our previous studies we showed that ACG is an effective method for detecting white matter lesions compared to the Magnetic Resonance Imaging. Additionally we showed that ACG allows to obtain a differentiated signal originates from atrial fibrillation (AF) patients and high-risk patients wit AF and HT.

Aim: The aim of the study was early detection of the BC in patients with HT using ACG.

Methods: The study included 136 female and 98 male patients (age 43.6±15.7 years) who were surveyed in the clinical research. The patients were divided into two groups: group I (patients with HT) n=33, and control group II (patients without HT) n=201. Phase and amplitude of all frequency components of the received signals from the brain path were extracted and compared to the phase and amplitude of the transmitted pulse. By doing so, the time of flight and the attenuation of each frequency component were calculated. Additionally, a fast Fourier transformation (FFT) was performed and its features were extracted.

Results: After introducing a machine learning technique, the ROC plot with an AUC of 0.929 with sensitivity 0.879 and specificity 0.831 was obtained (Fig. 1).
Conclusion: ACG is new promising method, which allows for early detection of change in the brain in the patients with HT.

Afiliacje autorów:

Olszewski R.-IPPT PAN
Dobkowska-Chudon W.-District Hospital, Cardiology, Radom (PL)
Wrobel M.-Sonovum A.G., Leipzig, (DE)
Karlowicz P.-Sonomed Sp. z o.o, Warszawa (PL)
Dabrowski A.-MTZ Clinical Research, Warszawa (PL)
Krupienicz A.-Medical University of Warsaw (PL)
Targowski T.-National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw (PL)
Nowicki A.-IPPT PAN