Partner: B. Zagroda


Ostatnie publikacje
1.Mróz Z., Zagroda B., Analiza nośności ściskanego pasma materiału sprężysto - plastycznego z osłabieniem, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-59, 1980