Partner: Czesław Szymański


Doktorat
1970Przepływy dynamiczne ośrodków rozdrobnionych w zbieżnych kanałach 
promotor -- prof. dr hab. inż. Zenon Mróz, IPPT PAN
186 
Ostatnie publikacje
1.Szymański Cz., Ściskanie pasma materiału sprężysto - idealnie plastycznego Coulomba, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.1, pp.1-119, 1984
2.Szymański Cz., Mróz Z., Analiza procesów mechanicznych w materiale rozdrobnionym w operacjach napełniania i opróżniania kanałów zbieżnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-163, 1977
3.Szymański Cz., Staroń T., Wyznaczenie bezpiecznej szerokości węglowych filarów ogniowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.17, pp.1-48, 1976
4.Mróz Z., Szymański Cz., A simplified theory of flow of granular materials in converging channels, Archiwum Inżynierii Lądowej, ISSN: 1230-2945, Vol.17, pp.555-578, 1971
5.Szymański Cz., Przepływy dynamiczne ośrodków rozdrobnionych w zbieżnych kanałach (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-307, 1970
6.Mróz Z., Szymański Cz., Uproszczona teoria przepływu ośrodków rozdrobnionych w zbieżnych kanałach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-42, 1970
7.Szymański Cz., Płaskie płynięcia stacjonarne ośrodka typu Coulomba z uwzględnieniem sił bezwładności i sił masowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-37, 1967