Partner: E. Ołdak


Ostatnie publikacje
1.Blim A., Ołdak E., Wasiak A., Jarecki L., Wpływ grzania strefowego na strukturę włókien PET i dynamikę procesu przędzenia ze stanu stopionego. Cz.I. Krystaliczność i orientacja molekularna, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, Vol.50, No.1, pp.48-59, 2005

Streszczenie:

Badano wpływ temperatury komory grzejnej i szybkości przędzenia na stopień krystaliczności, dwójłomność optyczną, orientację amorficzną i krystaliczną włókien PET otrzymanych jednostopniową metodą przędzenia ze stopu z zastosowaniem komory grzejnej w zakresie temperatury termostatowanej komory z gorącym powietrzem w zakresie 100—210oC. Szybkość przędzenia dotyczyła zakresu konwencjonalnego i szybkiego przędzenia z prędkością odbioru włókna powyżej 4000 m/min. Wykazano, że włókna PET o wysokim stopniu krystaliczności można otrzymać w zakresie konwencjonalnych prędkości przędzenia przy temperaturze komory powyżej 135oC, podczas gdy w szybkim przędzeniu wzrost krystaliczności włókien otrzymywanych następuje przy wyższych temperaturach komory bliskich 190oC. Orientacja molekularna charakteryzuje się wysokim czynnikiem orientacji krystalicznej bliskim 0.9, niezależnie od warunków przędzenia. Grzanie strefowe z zastosowaniem komory powietrznej umożliwia krystalizację polimeru na osi przędzenia z małymi szybkościami odbioru, podczas gdy w szybkim przędzeniu czynnikiem wywołującym krystalizację jest wysoka orientacja amorficzna. Wysoka temperatura komory prowadzi do obniżenia orientacji fazy amorficznej wskutek relaksacji. Jednakże włókna o najwyższej dwójłomności otrzymywane były z zastosowaniem wysokiej temperatury komory.

Słowa kluczowe:

przędzenie włókien PET, szybkie przędzenia, grzanie strefowe, orientacja amorficzna, orientacja krystaliczna, dwójłomność, krystalizacja orientowana

Afiliacje autorów:

Blim A.-IPPT PAN
Ołdak E.-other affiliation
Wasiak A.-other affiliation
Jarecki L.-IPPT PAN