Partner: Grzegorz Adamski

Institute of Ceramics and Building Materials (PL)

Ostatnie publikacje
1.Adamski G., Garbacik A., Glinicki M.A., Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw - założenia i cele projektu ASR-RID, PRZEGLĄD BUDOWLANY, ISSN: 0033-2038, Vol.87, No.5, pp.19-21, 2016

Streszczenie:

Celem Projektu ASR-RID jest opracowanie wytycznych technicznych projektowania betonów o dużej trwałości, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed wystąpieniem uszkodzeń spowodowanych reakcją AAR, tj. między NaOH i KOH, a reaktywnymi minerałami w kruszywie. Przedmiotem badań są kruszywa ze złóż w rożnych regionach Polski. Reaktywność alkaliczna kruszyw jest oznaczana i oceniana przy wykorzystaniu komplementarnych metod, stosowanych w systemach oceny reaktywności kruszyw w wiodących technologicznie krajach. Projekt zakłada opra-cowanie kryteriów oceny reaktywności kruszyw, z możliwością wykorzystania w systemie kontroli produkcji i ich do-staw na potrzeby wytwarzania betonów drogowych. Ocena reaktywności zostanie zweryfikowana na podstawie eks-pansji betonu w warunkach eksploatacyjnych.

Słowa kluczowe:

reakcja alkalia-kruszywo, beton, trwałość, nawierzchnie drogowe, mosty,, metoda petrograficzna, przyspieszona metoda badania ekspansji, testy funkcjonalne

Afiliacje autorów:

Adamski G.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
Garbacik A.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
Glinicki M.A.-IPPT PAN
5p.

Prace konferencyjne
1.Garbacik A., Hernik K., Adamski G., Glinicki M.A., Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw-cele i założenia projektu ASR-RID, Dni Betonu, IX Konferencja Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność", 2016-10-10/10-12, Wisła (PL), No.2, pp.529-538, 2016

Streszczenie:

Celem projektu Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw, ASR-RID jest opracowanie wytycznych technicznych projektowania betonów o dużej trwałości, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed wystąpieniem uszkodzeń spowodowanych reakcją AAR – alkali aggregate reaction, tj. między NaOH i KOH, a reaktywnymi minerałami w kruszywie. Przedmiotem badań są kruszywa ze złóż z różnych regionów Polski. Reaktywność alkaliczna kruszyw jest oznaczana i oceniana przy wykorzystaniu komplementarnych metod, stosowanych w systemach oceny reaktywności kruszyw w wiodących technologicznie krajach. Projekt zakłada opracowanie kryteriów oceny reaktywności kruszyw, z możliwością wykorzystania w systemie kontroli produkcji i ich dostaw na potrzeby wytwarzania betonów drogowych. Opracowane receptury betonów uwzględniać będą możliwość zapobiegania AAR poprzez ograniczenie zawartości czynnych alkaliów, stosowanie cementów NA i dodatków mineralnych wprowadzanych z cementem. Ocena reaktywności będzie zweryfikowana na podstawie ekspansji betonu w warunkach eksploatacyjnych. Przyjmując kryteria oceny zakłada się uwzględnienie doświadczeń krajowych oraz rekomendacji norm ASTM i RILEM zapobiegania reakcji AAR. Projekt Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw, Nr RID-I/37, jest realizowany od stycznia 2016, w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przez konsorcjum naukowe, ASR-RID, zawiązane pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań reaktywności kruszyw przy wykorzystaniu szybkich metod oceny – metody chemicznej ASTM C 289 oraz metody pomiarów ekspansji zaprawy wg ASTM C 1260.

Afiliacje autorów:

Garbacik A.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
Hernik K.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
Adamski G.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
Glinicki M.A.-IPPT PAN

Abstrakty konferencyjne
1.Garbacik A., Glinicki M.A., Adamski G., Założenia systemu klasyfikacji i oceny zgodności krajowych kruszyw z punktu widzenia reaktywności alkalicznej, VIII Konferencja Naukowa ENERGIA I ŚRODOWISKO, 2017-09-25/09-27, Szczyrk (PL), pp.53, 2017

Słowa kluczowe:

reaktywność alkaliczna kruszyw, kruszywa mineralne, klasyfikacja krajowych kruszyw

Afiliacje autorów:

Garbacik A.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Adamski G.-Institute of Ceramics and Building Materials (PL)