Partner: H. Galina


Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
226
Jarecki L., Galina H., Fizyka materiałów polimerowych, makrocząsteczki i ich układy, rozdział: Statystyka konformacyjna makrocząsteczek, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (Warszawa), Galina H. (Ed.), pp.115-156, 2008