Partner: K. Sokołowski


Ostatnie publikacje
1.Maciejewski J., Trąmpczyński W., Sokołowski K., Modelowanie procesu urabiania ośrodka spoistego łyżką koparki z uwzględnieniem zużycia zębów, Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN: 0011-4561, Vol.1, pp.275-284, 2005