Partner: M. Kość


Ostatnie publikacje
1.Kość M., Pęcznienie modelowej sieci łańcuchów splątanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-41, 1990
2.Jarecki L., Kość M., Ziabicki A., Teoria krystalizacji w zewnętrznym polu elektrycznym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-33, 1990
3.Kość M., Krzemiński J., Nukleacja mikroszczelin w obszarach zetknięcia się dwóch i trzech ziaren, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.44, pp.1-33, 1990
4.Kość M., Wasiak A., Urządzenie do badania dwuwymiarowych rozkładów intensywności na dyfraktogramach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-15, 1988
5.Kość M., Statystyka łańcuchów polimerowych z więzami typu splątania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.44, pp.1-67, 1986
6.Kość M., Wpływ deformacji molekularnej na termodynamikę krystalizacji sieci polimerowych (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-142, 1981