Partner: M. Kowalczuk


Ostatnie publikacje
1.Sajkiewicz P., Brzeska J., Denis P., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M., The preliminary studies of a structure and electrospinning of new polyurethanes based on synthetic atactic poly[(R, S)-3-hydroxybutyrate], BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, DOI: 10.2478/bpasts-2014-0006, Vol.62, No.1, pp.55-60, 2014

Streszczenie:

Novel polyurethanes based on synthetic, atactic poly[(R, S)-3-hydroxybutyrate] (a-PHB) and polycaprolactone (PCL) or polyoxytetramethylene (PTMG) diols were synthesized. It was shown that the presence of a-PHB within soft segments reduces crystallinity of PUR. Because of the low melting temperature for polyurethanes with PCL in soft segments, at this stage of work, electrospinning was limited to polyurethanes containing PTMG and a-PHB. Polyurethane containing 80% of PTMG and 20% of a-PHB was electrospun at various parameters from hexafluoro-2-propanole solution, resulting in formation of fibers with the average diameter ca. 2 μm. The fiber diameter decreased with decreasing polymer concentration in a solution and was practically insensitive to the needle-collector distance in the applied range of distances.

Słowa kluczowe:

polyurethane, polyhydroxybutyrate, electrospinning, scaffolds

Afiliacje autorów:

Sajkiewicz P.-IPPT PAN
Brzeska J.-other affiliation
Denis P.-IPPT PAN
Sikorska W.-other affiliation
Kowalczuk M.-other affiliation
Rutkowska M.-other affiliation
25p.

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
378103
2005-11-21
BUP 11/07
2007-05-28
Dacko P., Sobota M., Adamus G., Kowalczuk M., Dzwonkowski J., Gołębiewski J., Czerniawski B., Żakowska H., Nowacki W., Gadaj P.
Biodegradowalny wielowarstwowy materiał opakowaniowy i sposób jego wytwarzania
PL, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowodorów PAN, Inst. Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań COBRO, Inst. Podstawowych Problemów Techniki PAN, KB Folie Polska Sp. z o.o. UNIPACO Sp. z o.o.
207974
WUP 02/11
2011-02-28