Partner: M. Tarczyński


Ostatnie publikacje
1.Gmurczyk A.S., Tarczyński M., Walenta Z.A., Struktura fali uderzeniowej w mieszaninie gazów szlachetnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.60, pp.1-33, 1978
2.Walenta Z.A., Gmurczyk A.S., Harasimowicz W.W., Leśkiewicz E.M., Tarczyński M., Orzeński J., Sałgut K.J., Rura uderzeniowa ZMCiG, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-25, 1976
3.Szymański Z., Tarczyński M., Spektroskopowy pomiar temperatury elektronów w naddźwiękowym strumieniu zjonizowanej pary rtęci, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-15, 1976