Partner: P. Kamiński


Prace konferencyjne
1.Bebłacz D., Glinicki M.A., Kamiński P., Właściwości techniczne betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami przeznaczonego na prefabrykowane pokrywy studni wbudowanych w nawierzchnie, Konferencja Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność", 2010-10-11/10-13, Wisła (PL), pp.851-859, 2010

Streszczenie:

Przedstawiono zagadnienia związane z jakością prefabrykowanych, betonowych pokryw studni kanalizacji kablowej, wbudowanych w nawierzchnie drogowe. Przeprowadzono badania doświadczalne właściwości mechanicznych i trwałości betonu przeznaczonego do wykonania prefabrykatów. Wykonano badania nośności całych prefabrykatów, wykonanych w różnych zakładach produkcyjnych na podstawie opracowanych recept betonu. Przeanalizowano wpływ rodzaju cementu, domieszek chemicznych i zbrojenia rozproszonego na nośność prefabrykatów betonowych oraz na odporność betonu na oddziaływania klimatyczne i eksploatacyjne. Wnioski z pracy badawczej odnoszą się do konstrukcji pokryw oraz przydatności pokryw do zastosowań w ciągach dróg dla pieszych i pojazdów.

Słowa kluczowe:

konstrukcja pokryw, nośność, skład betonu, trwałość, właściwości mechaniczne, zbrojenie rozproszone

Afiliacje autorów:

Bebłacz D.-other affiliation
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Kamiński P.-other affiliation

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
390625
2010-03-05
BUP 19/11
2011-09-12
Glinicki M.A., Rafalski L., Bebłacz D., Czagowiec Z., Kamiński P., Kowalski P.
Sposób wykonania pokrywy włazów kanałowych i studni kanalizacyjnych
PL, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
216566
WUP 04/14
2014-04-30