Partner: R. Gubrynowicz


Ostatnie publikacje
1.Marasek K., Gubrynowicz R., Multi-level annotation in speecon polish database, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISSN: 0302-9743, Vol.3490, pp.58-67, 2005
2.Gubrynowicz R., Komputerowe modelowanie artykulacji głosek języka polskiego (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-217, 2000
3.Gubrynowicz R., Metoda przejść przez zero w analizie sygnału mowy i automatycznym rozpoznawaniu ograniczonego zbioru wyrazów (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-110, 1974
4.Gubrynowicz R., Automatyczne rozpoznawanie mowy w komunikacji człowiek - elektroniczna maszyna cyfrowa, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.71, pp.1-26, 1974
5.Gubrynowicz R., Kacprowski J., Mikiel W., Skalski W., Klasyfikacja spółgłosek trących metodą analizy przejść przez zero, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-30, 1973
6.Gubrynowicz R., Analiza przejść przez zero sygnału mowy o harmonicznej strukturze widmowej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-22, 1972
7.Kacprowski J., Gubrynowicz R., Badanie parametrów widmowych spółgłosek trących metodą przejść przez zero, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.71, pp.1-12, 1972
8.Gubrynowicz R., Ocena parametrów widmowych samogłosek metodą przejść przez zero, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.49, pp.1-37, 1971
9.Gubrynowicz R., Wpływ zmian czasowych cech osobniczych głosu na dokładność jego rozpoznawania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.55, pp.1-25, 1970
10.Gubrynowicz R., Problem kryterium rozpoznawania cech osobniczych głosu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-21, 1969
11.Gubrynowicz R., Zastosowanie pasmowej analizy widmowej do określania cech osobniczych głosu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-28, 1968
12.Kacprowski J., Gubrynowicz R., Automatyczne rozpoznawanie samogłosek polskich metodą segmentacji widma, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-40, 1967

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
20
Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z., Akustyka polska-wczoraj i dziś, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, pp.216-245, 2010
2.
220
Gubrynowicz R., Emisja głosu nauczyciela, rozdział: Akustyczne podstawy emisji głosu w warunkach szkolnych, CODN (Warszawa), Przybysz-Piwko M. (Ed.), pp.23-30, 2006
3.
235
Gubrynowicz R., Speech analysis, synthesis and recognition in linguistics and medicine, rozdział: Analiza sygnału mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu artykulacyjnego i słuchu, AGH (Kraków), Demenko G. (Ed.), pp.62-75, 2005