Partner: R. Michałowski


Ostatnie publikacje
1.Michałowski R., Mróz Z., Associated and non-associated sliding rules in contact friction problems, ARCHIWUM MECHANIKI STOSOWANEJ, ISSN: 0373-2029, Vol.3, pp.259-276, 1978