Partner: Ryszard Izbicki


Doktorat
1971Płaskie i osiowosymetryczne zagadnienia nośności granicznej w mechanice gruntów i skał 
promotor -- prof. dr hab. inż. Zenon Mróz, IPPT PAN
1034 
Lista ostatnich monografii
1.
542
Derski W., Izbicki R., Kisiel I., Mróz Z., Rock and Soil Mechanics, PWN, Elsevier Science, series Geotechnical Engineering and Engineering Geology, 48, pp.1-720, 1989
2.
29
Derski W., Izbicki R., Kisiel I., Mróz Z., Mechanika skał i gruntów, PWN, Seria Mechanika Techniczna, t. 7, pp.1-573, 1982