Partner: S. Filipkowski


Ostatnie publikacje
1.Słomczyńska J., Filipkowski S., Zawistowska E., Numeryczna symulacja stacjonarnej konwekcji swobodnej w kwadratowym obszarze powietrznym między różnotemperaturowymi bokami pionowymi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-50, 1993
2.Szymański Z., Filipkowski S., Nonstationary laser‐sustained plasma, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, ISSN: 0021-8979, DOI: 10.1063/1.348488, Vol.69, No.6, pp.3480-3484, 1991

Streszczenie:

Decay and recovery of laser‐sustained argon plasma have been studied both experimentally and theoretically. Temperature distributions at various phases of the discharge were determined experimentally from the continuum emission coefficient. A quasi‐two‐dimensional cylindrical model has been employed to describe the observed plasma evolution. It was found that the model well described plasma evolution that was observed in the experiment.

Afiliacje autorów:

Szymański Z.-IPPT PAN
Filipkowski S.-IPPT PAN
3.Filipkowski S., Grzędziński J., Dostosowanie metodyki obliczeń Flatteru do wprowadzenia automatyzacji przy określaniu prędkości krytycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-59, 1979