Partner: Włodzimierz Zowczak


Ostatnie publikacje
1.Zowczak W., Nośność graniczna i wymiarowanie spoin, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-45, 1983
2.Zowczak W., Warunek utraty stateczności dla niejednorodnej płyty sprężystej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-25, 1977
3.Zowczak W., Stateczność sprężystego prostopadłościanu poddanego dużym odkształceniom, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-20, 1977

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
462
Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Monografie, Studia, Rozprawy, rozdział: Symulacja numeryczna kształtu jeziorka spawalniczego w trakcie procesu spawania laserowego stali 304, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, pp.193-203, 2015

Prace konferencyjne
1.Banak R., Mościcki T., Zowczak W., Modelowanie procesu przewodnościowego spawania laserowego z wykorzystaniem oprogramowania CFD, IV SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, 2015-06-16/06-17, Istebna (PL), pp.4-8, 2015
2.Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Theoretical Model of the Laser Welding Process, TRANSCOM 2015, 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, 2015-06-22/06-24, Žilina (SK), pp.13-18, 2015

Streszczenie:

To determine the distribution of the temperature field and shape of the melting zone during the laser welding process of 304 stainless steel a three-dimensional numerical model was bilt and numerical simulation was performed. In order to improve the accuracy of the calculations temperature dependent material properties, heat loosdue to vaporization and heat exchange with surrounding medium due to the convection and radiation was considered.

Słowa kluczowe:

Theoretical Model, Laser Welding, CFD

Afiliacje autorów:

Banak R.-Kielce University of Technology (PL)
Zowczak W.-other affiliation
Mościcki T.-IPPT PAN