Partner: W. Studencki


Ostatnie publikacje
1.Studencki W., Burczyński T., Granty ERC - czy jest szansa na zmianę?, Forum Akademickie, ISSN: 1233-0930, No.7-8, pp.34-36, 2015