Partner: W. Trąmpczyński


Ostatnie publikacje
1.Maciejewski J., Trąmpczyński W., Sokołowski K., Modelowanie procesu urabiania ośrodka spoistego łyżką koparki z uwzględnieniem zużycia zębów, Czasopismo Techniczne. Mechanika, ISSN: 0011-4561, Vol.1, pp.275-284, 2005
2.Trąmpczyński W., Mróz Z., Anisotropic hardening model and its application to cyclic loading, International Journal of Plasticity, ISSN: 0749-6419, DOI: 10.1016/0749-6419(92)90043-C, Vol.8, No.8, pp.925-946, 1992

Streszczenie:

The experimental study of evolution rules of two state variables: back street αij and yield stress R are first discussed. It is shown that back stress evolution is affected by the maximal prestress, and asymptotic value of yield stress depends on strain amplitude. The constitutive model is presented next, and its prediction for cyclic loading program is compared with experimental data.

Afiliacje autorów:

Trąmpczyński W.-other affiliation
Mróz Z.-IPPT PAN
3.Trąmpczyński W., Płonecki L., Cendrowicz J., Szyba D., Stanowisko pomiarowe badania narzędzi do robót ziemnych i procesów skrawania gruntu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-63, 1991
4.Trąmpczyński W., Szlagowski J., Automatyzacja pracy maszyn budowlanych; stan i kierunki rozwoju, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-27, 1989
5.Mróz Z., Trąmpczyński W., Hayhurst D.R., Anisotropic creep hardening rule for metals and its application to cyclic loading, International Journal of Plasticity, ISSN: 0749-6419, DOI: 10.1016/0749-6419(88)90015-0, Vol.4, No.3, pp.279-299, 1988

Streszczenie:

The creep hardening constitutive model based on the concept of kinematic and isotropic hardening, and the memory of maximal prestress, developed in ́ [1984], is modified and extended in order to increase its simplicity and to describe creep-plasticity interaction programs. Next, the model is applied to the case of cyclic creep deformation in pure copper tubes subjected to combined tension and torsion at 300°C and to cyclic creep of 304 stainless steel at 600°C for varying complex stress levels.

Afiliacje autorów:

Mróz Z.-IPPT PAN
Trąmpczyński W.-other affiliation
Hayhurst D.R.-other affiliation
6.Dietrich L., Trąmpczyński W., Doświadczalne metody wyznaczania parć ośrodków sypkich w silosach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-119, 1988
7.Trąmpczyński W., Badanie wpływu historii obciążenia na pełzanie metali w złożonym stanie naprężenia (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-249, 1985
8.Mróz Z., Trąmpczyński W., On the creep-hardening rule for metals with a memory of maximal prestress, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, ISSN: 0020-7683, DOI: 10.1016/0020-7683(84)90013-1, Vol.20, No.5, pp.467-486, 1984

Streszczenie:

The creep-hardening constitutive model based on the concept of kinematic hardening is discussed. The distinction is made between active and unloading creep processes and the hardening is assumed to depend on two scalar parameters αm and αn the first representing the maximal prestress measure, the other corresponding to accumulated measure of unloading events. The constitutive model is applied to simulate monotonic and cyclic creep deformation in pure copper tubes subjected to combined tension and torsion at 300°C. The interaction between monotonic and cyclic hardening and the effect of initial prestress are studied and model predictions are compared with experimental data.

Afiliacje autorów:

Mróz Z.-IPPT PAN
Trąmpczyński W.-other affiliation
9.Trąmpczyński W., Ponder B., Mechanika procesów urabiania gruntów narzędziami maszyn do robót ziemnych. - Teoria i doświadczenie, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-109, 1978
10.Dietrich L., Trąmpczyński W., Wyznaczanie obciążeń narzędzi maszyn do robót ziemnych. - Algorytm i katalog programów obliczeń, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.21, pp.1-148, 1977
11.Dietrich L., Hawrysz M., Śliwowski M., Trąmpczyński W., Zastosowania stanów granicznych do wyznaczania obciążeń maszyn do robót ziemnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.63, pp.1-162, 1975

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
773767
1991-10-10
-
1993-07-20
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,228,324
-
-
88118683.7
1988-11-09
-
1992-09-30
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
EU, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
317830
-
-
269039
1987-11-26
-
1992-05-15
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Sposób gięcia przedmiotów metalowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155358
-
-