Partner: Witold Fryze


Ostatnie publikacje
1.Fryze W., Mróz Z., Yield conditions of fiber-reinforced materials, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.25, pp.201-234, 1977