W dniu 16 maja 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN Technologii Informacyjnych i Biomedycznych (TIB PAN). Jej celem będzie kształcenie interdyscyplinarne, w obszarze cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, nowych technologii oraz inżynierii biomedycznej.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie sześciu nowym projektom IPPT PAN. Kierownikami projektów są: prof. Jerzy Litniewski, prof. Jerzy Rojek, prof. Zbigniew L. Kowalewski, prof. Lipniacki i dr Witold Węglewski oraz Olga Cegielska, doktorantka IPPT.

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na nowy projekt IPPT PAN. Projekt będzie prowadzony w ramach konkursu GRIEG, którego celem jest wsparcie badań realizowanych wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze. Kierownikiem nowego projektu jest prof. Tomasz Lipniacki, kierownik Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN.

W Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad prof. Tomasza Lipniackiego, kierownika Pracowni Modelowania w Biologii i Medycynie IPPT PAN, na temat modeli rozwoju epidemii w kontekście COVID-19.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 13 marca większość pracy w IPPT PAN będzie odbywała się w formie zdalnej. Nasi pracownicy będą dostępni głównie drogą mailową. W związku z trudną i dynamiczną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia,
Dyrekcja IPPT PAN