W dniach 23-27 września 2019 roku odbył się XXIII Festiwal Nauki. Jak co roku, prezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku.

Trwająca już od 1991 roku współpraca z prof. Alexandrem Yarinem została niedawno rozszerzona o program NAWA wspierający międzynarodowe partnerstwo naukowe. Alexander L. Yarin jest szeroko znanym profesorem Uniwersytetu Illinois w Chicago.

Wniosek projektowy Ramiego Faraja uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach jubileuszowej edycji programu LIDER. Celem projektu jest opracowanie prototypu skokochronu adaptacyjnego do bezpiecznej ewakuacji ludzi.

27 sierpnia 2019 r. do naszego Instytutu przyjechał prof. Howard Stone z Uniwersytetu w Princeton. Jego wizyta, współfinansowana przez NAWA - Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu rozwój wspólnie prowadzonych badań naukowych.

Szkoła Doktorska IPPT PAN przeprowadzi rekrutację uzupełniającą na studia doktoranckie w roku akademickim 2019/20 w dniu 16 września 2019 r.

...więcej...

Dr hab. Piotr Korczyk wraz z zespołem z IPPT PAN, we współpracy z Volkert van Steijn (TU Delf), David A. Beattie (UniSA) oraz prof. Piotrem Garsteckim (IChF PAN) - badaczami z Holandii, Australii i Polski, odkrył nowy mechanizm tworzenia mikroskopijnych kropel w układach mikroprzepływowych.