W seminarium promocyjnym projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) nt. "Nano-biomateriały oraz Modelowanie i Obrazowanie w Biomechanice", które odbyło się w dniu 6 lipca 2012 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wzięło udział ponad 100 uczestników z kilkunastu ośrodków naukowych. W programie seminarium http://cept.ippt.pan.pl/cept-konferencje.html z udziałem szeregu zagranicznych gości przewidziano prezentację możliwości badawczych z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu CePT w IPPT PAN, oraz swobodną dyskusję, której celem jest propagowanie projektu CePT oraz integracja środowiska.

III. Krajowa Konferencja Nano i Mikromechaniki (KKNM 2012) zorganizowana w IPPT PAN dniach 4-6.07.2012 podobnie jak jej dwie poprzednie edycje - okazała się dużym sukcesem środowiska naukowego zajmującego się problematyka objęta zakresem tematycznym konferencji i przyczyniła się zarówno do wymiany informacji jak i doświadczeń w tym zakresie. W Konferencji wzięło w udział ponad 100 uczestników w przeważającej liczbie z Polski ale również z innych krajów jak USA, Dania, Izrael, Kanada, Niemcy a nawet Taiwan. Więcej na stronie http://fluid.ippt.pan.pl/KKNM2012/.

14 czerwca b.r. odbyła się uroczystość nadania prof. dr. hab. inż. Zenonowi Mrozowi tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

24 kwietnia br. w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa tej uczelni Profesorowi Michałowi Kleiberowi Prezesowi Polskiej Akademii Nauk.

Nagroda przyznawana jest raz do roku za wybitne osiągnięcia naukowe spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Tegoroczna nagroda  za prace w tematyce badań pełzania oraz zmęczenia materiałów konstrukcyjnych została przyznana profesorowi Zbigniewowi Kowalewskiemu jednogłośnie podczas głosowania Kapituły Nagrody w dniu 15.03.2012 roku.
Kolejny raz nasz młody kolega dr Bartłomiej Dyniewicz zdobywa prestiżowe wyróżnienie.

Jest jednym z 256 młodych uczonych, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. Otrzymał stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego W WYSOKOŚCI 3830 zł na okres 3 lat.

W konkursie na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców wpłynęły 793 wnioski. W tegorocznej edycji konkursu przyznano trzykrotnie więcej stypendiów niż w roku ubiegłym.