Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla dwóch nowych projektów IPPT PAN.

W dniu 17 lutego 2015 roku, nominację profesorską w dziedzinie nauk technicznych otrzymał od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Pan Jerzy Litniewski z Zakładu Ultradźwięków IPPT PAN.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzeci konkurs w programie IMPULS organizowanym w ramach projektu SKILLS.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN ukazała się monografia GRAFEN - IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID, Eligiusz Postek, Tomasz A. Kowalewski, związana z ostatnią rozbudową zasobów obliczeniowych w IPPT PAN. Praca poświęcona jest przybliżeniu doktorantom i pracownikom naukowym Instytutu, problematyki związanej z użytkowaniem współczesnych wieloprocesorowych systemów obliczeniowych.

Dnia 22 stycznia 2015r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Naukowej IPPT PAN, inaugurujące nową kadencję 2015-2018.

Dnia 21 stycznia 2015 r. w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT) w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji IPPT PAN z Dyrekcją PIMOT.