Nagroda przyznawana jest raz do roku za wybitne osiągnięcia naukowe spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Tegoroczna nagroda  za prace w tematyce badań pełzania oraz zmęczenia materiałów konstrukcyjnych została przyznana profesorowi Zbigniewowi Kowalewskiemu jednogłośnie podczas głosowania Kapituły Nagrody w dniu 15.03.2012 roku.
Kolejny raz nasz młody kolega dr Bartłomiej Dyniewicz zdobywa prestiżowe wyróżnienie.

Jest jednym z 256 młodych uczonych, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. Otrzymał stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego W WYSOKOŚCI 3830 zł na okres 3 lat.

W konkursie na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców wpłynęły 793 wnioski. W tegorocznej edycji konkursu przyznano trzykrotnie więcej stypendiów niż w roku ubiegłym.

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 Instytutów Biocentrum Ochota.

W imieniu prof. dr hab. Piotra Zielenkiewicza – prezesa oraz pozostałych członków Rady Dyrektorów Biocentrum Ochota, zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Studiów Doktoranckich odbędzie się w

piątek - 7 października br., o godz. 1300,

w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN ul. Księcia Trojdena 4.

Spotkanie rozpocznie uroczyste wręczenie nagród laureatom wyróżnionych doktoratów 2010/2011.

Plakat

30 września 2011 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa tej uczelni Prezesowi PAN profesorowi Michałowi Kleiberowi.

FESTIWAL NAUKI w IPPT odbędzie się w dniach 19-25 września 2011 ...więcej ...
Nasi doktoranci Lucyna Cieślik i Paweł Nakielski laureatami  II konkursu na dodatkowe stypendia fundowane  przez  Ośrodek Transferu Technologii BioCentrum Ochota