Z głębokim żalem żegnamy prof. dr. hab. Marka Sokołowskiego, wieloletniego profesora w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie trzem projektom, w których udział biorą naukowcy z IPPT PAN.

W październiku Pani dr inż. Agata Roszkiewicz-Walczuk została laureatką Nagrody Akademii Grupy Wyszehradzkiej dla młodych naukowców.

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 odbyła się w dniu 13 października 2014 roku w IPPT PAN oraz 17 października 2014 roku w Biocentrum Ochota (Aula Instytutu Biocebernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN).

W dniach 22-26 września 2014 r. odbył się XVIII Festiwal Nauki w IPPT. Jak co roku, prezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku.

W dniu 10 września 2014 roku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Laboratorium Centralnego Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.