W dniu 10 kwietnia 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Belwederze. Nominację profesorską w dziedzinie nauk technicznych otrzymała z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Pani Maria Ekiel-Jeżewska z Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów IPPT PAN.

W wyniku postępowania konkursowego Prezes PAN z dniem 1 grudnia 2013 r. powierzył Panu prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Burczyńskiemu funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 listopada 2017 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora IPPT PAN

XVII EDYCJA FESTIWALU NAUKI w IPPT

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę prof. dr. hab. inż. Piotra Perzynę, światowej sławy Uczonego.

mgr Ewa Osuch-Rak laureatem konkursu MNiSzW TOP500 na finansowania szkolenia w zakresie komercjalizacji badań