W dniu 27 lutego 2017 roku, IPPT PAN współorganizował wystawę CePT. Wystawa towarzyszyła VI-tej Konferencji CePT „CePT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY”. Odbyła się w Warszawie, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: http://konferencjacept.wum.edu.pl/

W stoisku przygotowanym przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN były prezentowane biodegradowalne materiały polimerowe do zastosowań w medycynie regeneracyjnej wytwarzane techniką elektroprzędzenia w Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów oraz urządzenia do diagnostyki medycznej opracowane w Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej ZWM.

Na wystawie konferencyjnej CePT, IPPT PAN reprezentowała grupa badawcza kierowana przez prof. Pawła Sajkiewicza oraz zespół badawczy kierowany przez dra Marcina Lewandowskiego. Ponadto tematykę prac prowadzonych w Zakładzie Ultradźwięków, przedstawiła dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska, wygłaszając referat pt."Ultradźwięki do nieinwazyjnej diagnostyki i terapii w onkologii".

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN).