W dniach 22-25 marca 2017 roku, podczas XXXVII Zjazdu i XII Konferencji "Nowe kierunki rozwoju mechaniki" w Supraślu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski został po raz drugi wybrany Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) na najbliższą XXXVIII kadencję (2017-2018).

Notka biograficzna prof. Zbigniewa Kowalewskiego

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) działa nieprzerwanie od 1958 roku.

Celem statutowym PTMTS jest krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Cele swoje Towarzystwo realizuje głównie poprzez organizowanie sympozjów, konferencji, zebrań, seminariów i kursów.

Od 1963 roku, PTMTS publikuje kwartalnik naukowy: Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM).

Działalność swoją Towarzystwo skupia w 19 oddziałach: w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze i Olsztynie.

Więcej o PTMTS

Zjazd PTMTS, 22-25 marca 2017. Autor zdjęć: Wiesław Krzymień