W dniu 29 marca 2017 r. IPPT PAN uczestniczył w 19. Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych (EuroLab17). Tegoroczna edycja odbyła się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa 56C w Warszawie.

Dostępne na targach rozwiązania oraz nowości produktowe obejmowały następujące sektory branży laboratoryjnej: analitykę, biotechnologię i Life Science, metrologię, medyczną diagnostykę laboratoryjną, nanotechnologię, materiałoznawstwo oraz kryminalistykę. Niezbędne do pracy informacje mogli pozyskać zarówno specjaliści działający w laboratoriach zlokalizowanych w instytucjach naukowych czy jednostkach badawczo-rozwojowych, jak i w różnych gałęziach gospodarki, m.in.: przemyśle, sektorze spożywczym, kosmetyce czy ochronie środowiska.

W tym roku ofertę zaprezentowało 140 wystawców z 14 krajów.

Na stoisku wystawowym IPPT PAN zaprezentował między innymi LFMC – Lateral force calibrator for AFM - innowacyjne urządzenie skonstruowane przez zespół: dr inż. Dariusza Jarząbka, Wojciecha Derę, Cezarego Dziekońskiego.

Pomiary siły tarcia w skali nano wzbudzają coraz większe zainteresowanie, głównie ze względu na rozwój mikro i nanourządzeń mechanizmów. Doskonałym narzędziem do pomiaru tej siły jest mikroskop AFM. O ile kalibracja siły w tym urządzeniu w kierunku pionowym jest dość dobrze opisana, to kalibracja siły bocznej sprawia problemy powodując, że wyniki pomiarów obarczone są dużym błędem, nawet rzędu 100%.

Prezentowany kalibrator do wyznaczania LFCC (AFM lateral force calibration constant), nie wymaga wiedzy o właściwościach geometrycznych ani materiałowych belki pomiarowej AFMu. Do bezpośredniego pomiaru siły tarcia wywieranej przez belkę pomiarową używamy precyzyjnego czujnika MEMS. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła ta jest równa co do wartości sile wywieranej na belce pomiarowej. W związku z tym, dzięki porównaniu obu sygnałów i odpowiedniemu oprogramowaniu, możemy dokładnie wyznaczyć stałą siły skręcającej belkę pomiarową (LFCC).

Więcej o EUROLAB