Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku odszedł od nas

prof. dr. hab. inż.
Roman Bogacz
wybitny pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,

zasłużony uczony w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn i systemów transportowych,
autor wielu cennych publikacji naukowych i ekspertyz przemysłowych, laureat prestiżowych nagród i wyróżnień
profesor wizytujący w wielu zagranicznych uczelniach członek komitetów naukowych uznanych czasopism i konferencji oraz stowarzyszeń,
założyciel Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowych, wniósł doniosły wkład w rozwój Instytutu

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN


Uroczystości pogrzebowe (msza św. żałobna i odprowadzenie do grobu) odbędą się w piątek 13 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Komunalnym Południowym (Antoninów 40, gmina Piaseczno).