Z okazji jubileuszu 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) zostały przyznane nagrody osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiego sektora teleinformatycznego. Obecnie, sektor informatyczny w Polsce to jedna z najważniejszych i najsilniejszych gałęzi krajowej gospodarki, z dobrymi perspektywami na dalszy wzrost. Cieszymy się, że wśród laureatów znalazł się Pan Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 20 marca 2018 roku podczas XXVIII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT. Statuetki wręczyli Prezes PIIT - Borys Stokalski oraz Prezes KIGEiT - Stefan Kamiński. Pan Profesor Michał Kleiber otrzymał podziękowanie za efektywne kierowanie Ministerstwem Nauki i zaangażowanie w tworzeniu podstaw działu informatyzacji.

Krajowa Izby Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) jest organizacją typu not-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 35 już lat zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 13 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę.

Obie izby prowadzą wspólne projekty związane z poprawą umiejętności cyfrowych i nowoczesną edukacją informatyczną. Działają również na rzecz ulepszenia rozwiązań legislacyjnych, przygotowując opinie do projektów aktów prawnych.