W dniach 24-25 września 2018 roku, w IPPT PAN odbędą się różnorodne spotkania festiwalowe, których głównym celem jest promocja wybranych naszych osiągnięć, popularyzacja nauki, a także integracja pracowników naukowych z innymi środowiskami. Niezmienne hasło przewodnie Festiwalu Nauki to: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

Program Festiwalu Nauki w IPPT PAN dzieli się na dwie części. Pierwsza ma formę festiwalowych lekcji przeznaczonych dla zorganizowanych grup uczniów. Druga to seria otwartych spotkań klubowych, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

SPOTKANIA KLUBOWE W IPPT PAN:

1. Jak płynąca krew wspomaga gojenie się ran? – dr Izabela Piechocka, 24 września 2018 r. (poniedziałek), godz. 16.30 oraz 25 września 2018 r. (wtorek), godz. 16.30

Aby z rany powstałej wskutek skaleczenia nie wypłynęło zbyt dużo krwi, w miejscu zranienia powstaje skrzep złożony między innymi z fibryny oraz komórek krwi. Ponieważ skrzep tworzy się w obecności przepływającej krwi, która wywiera na niego ciągły nacisk, musi on posiadać wysoką wytrzymałość oraz elastyczność, aby nie ulec przedwczesnemu zerwaniu. Właściwości te zapewnia skrzepowi obecności w nim sieci fibrynowej. Sieć ta może samoistnie zwiększyć swoją sztywność do tysiąca razy, jeśli zostanie poddana działaniu sił, a jej pojedyncze włókna mogą zostać rozciągnięte czterokrotnie, bez większego uszkodzenia. W trakcie 30 minutowego spotkania zaprezentuję Państwu proces tworzenia sieci fibrynowej w warunkach laboratoryjnych, jej obrazowania mikroskopowego w warunkach statycznych oraz w obecności przepływu, wytłumaczę także mechanizmy, dzięki którym sieć ta jest w stanie wytrzymać nacisk przepływającej krwi.

2. Regeneracja więzadeł i chrząstki z wykorzystaniem 3D struktur polimerowych – dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, mgr inż. Olga Urbanek, mgr inż. Oliwia Jeznach, mgr inż. Beata Niemczyk, 25 września 2018 r. (wtorek), godz. 16.30

Wykład będzie obejmować omówienie zagadnień uszkodzeń stawu kolanowego. Zostaną zaprezentowane współczesne metody leczenia więzadeł i chrząstki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na regenerację z wykorzystaniem trójwymiarowych struktur polimerowych, wytworzonych z polimerów naturalnych i syntetycznych o modyfikowanej powierzchni, oraz termowrażliwych hydrożeli. Uczestnicy będą mogli obejrzeć jeden z procesów tworzenia takich struktur 3D - proces elektroprzędzenia. Umożliwia on formowanie struktur niezwykle podobnych do włókien kolagenowych znajdujących się w ludzkich tkankach. Struktury żelowe zostaną przedstawione z wykorzystaniem naturalnych polimerów. (ligamed.ippt.pan.pl)

Spotkania klubowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Parkitna, e-mail: Katarzyna.Parkitna( at )ippt.pan.pl

Festiwal Nauki to organizowany od 1997 roku cykl spotkań i warsztatów, w ramach których badacze prezentują szerokiej publiczności osiągnięcia świata nauki.

Patronat nad Festiwalem sprawuje Prezes i Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich, oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Tegoroczna edycja Warszawskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w dniach 21-30 września. Imprezy odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie.