Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen przyznał Prof. Michałowi Kleiberowi, Austriacki Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki I Klasy za wybitne osiągnięcia naukowe i promocję współpracy naukowej Polski i Austrii. Odznaczenie wręczył uroczyście ambasador Werner Almhofer w dniu 12 listopada 2018 roku podczas przyjęcia w rezydencji austriackiej w Warszawie.

W okolicznościowych przemówieniach podkreślano znaczenie wymiany naukowej i studenckiej dla europejskich projektów badawczych oraz rolę akademickich kontaktów instytucjonalnych i osobistych, do których rozwoju znacząco przyczynił się Prof. Kleiber jako członek korespondencyjny Austriackiej Akademii Nauk i wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych w Salzburgu.

do pobrania pdf

Prof. Michał Kleiber jest pracownikiem Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN. Jest wybitnym uczonym w dziedzinie mechaniki i informatyki. Głównym tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie - w szczególności do modelowania, analizy, symulacji i wizualizacji złożonych zjawisk nieliniowej termomechaniki.

W ostatnich latach Profesor zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.