W dniu 28 listopada 2018 roku, podczas otwartej części plenarnego zebrania Komitetu Mechaniki PAN zostały uroczyście wręczone Nagrody Naukowe Komitetu Mechaniki PAN im. profesora Michała Życzkowskiego. Spotkaniu przewodniczył Prof. Tadeusz Burczyński – Przewodniczący KM PAN i Dyrektor IPPT PAN.

Laureatami nagród za rok 2017 są:

 • I nagroda: dr hab. inż. Przemysław PERLIKOWSKI (Politechnika Łódzka)
 • II nagroda: dr inż. Dariusz JARZĄBEK (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
 • III nagroda: dr inż. Krzysztof Kamil ŻUR (Politechnika Białostocka)

Na zdjęciach: Prof. Tadeusz Burczyński, Przewodniczący Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauki i Dyrektor IPPT PAN wręcza dyplomy Panom dr. hab. inż. Przemysławowi PERLIKOWSKIEMU oraz dr. inż. Dariuszowi JARZĄBKOWI.

Nagrody Komitetu Mechaniki PAN im. profesora Michała Życzkowskiego są przyznawane młodym pracownikom nauki, obywatelom polskim, za prace opublikowane przez nich przed ukończeniem 34 roku życia. Nagrody są przyznawane za:

 • prace, których jedynym autorem jest Kandydat do nagrody,
 • cykl co najmniej czterech prac, z których co najmniej jedna musi stanowić pracę własną Kandydata, zaś pozostałe prace mogą być pracami zespołowymi, których Kandydat był współautorem.

Komitet Mechaniki PAN został powołany w 1960 roku. W zakresie działania Komitetu Mechaniki PAN znajduje się rozwój takich dziedzin nauki jak:

 • mechanika ciała stałego ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki materiałów,
 • mechanika konstrukcji,
 • mechanika płynów,
 • biomechanika,
 • dynamika układów materialnych,
 • mechatronika,
 • optymalizacja układów i procesów,
 • wykrywanie i badanie praw rządzących ruchem, odkształcalnością i wytrzymałością ośrodków materialnych.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (IUTAM) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Centrum Nauk Mechanicznych w Udine (CISM)