Kilkudziesięciu dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk, w tym Dyrektor IPPT PAN, opublikowało po zabójstwie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza list otwarty, zawierający m.in. apel o niewykorzystywanie mowy nienawiści do celów politycznych. List zaprezentowano podczas konferencji prasowej w dniu 17 stycznia 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Treść listu .