Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 marca 2019 roku odszedł od nas

Profesor dr hab.
Andrzej Ziabicki
wybitny naukowiec w zakresie fizyki formowania włókien, struktury i reologii polimerów, krystalizacji i orientacji molekularnej,
autor wielu prac naukowych oraz publicystyki dotyczącej reformy nauki,
członek redakcji szeregu czasopism i towarzystw naukowych.
Utraciliśmy znakomitego uczonego, życzliwego wobec swoich współpracowników.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN


Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w środę 27 marca o godz. 10 w domu pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, ul. Powązkowska 43/45.