W dniu 18 marca 2019 roku, w Sali Koncertowej CKK Jordanki odbyła się inauguracja XXVI edycji Welconomy Forum, jednego z najważniejszych wydarzeń o charakterze gospodarczo-ekonomicznym.

W ramach Forum zorganizowano: konferencję dotyczącą nowoczesnych technologii, a także wiele paneli dyskusyjnych, m.in. na temat współpracy mediów i gospodarki, outosourcingu, współpracy gospodarczej Polski z innymi krajami, czy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie Welconomy eksperci dyskutowali również o transferze technologii i ekonomii społecznej.

Jednym z laureatów nagrody Ambasadora Welconomy został Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN.

Prof. Michał Kleiber jest pracownikiem naukowym IPPT PAN w Zakładzie Informatyki i Nauk Obliczeniowych. Pełnił funkcje m.in. ministra nauki i prezesa Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 r. jest ambasadorem Komisji Europejskiej ds. narracji europejskiej.

Zdjęcia: S. Kowalski / CKK Jordanki