IPPT PAN zorganizuje prestiżową konferencję International Conference on Experimental Mechanics ICEM19 w 2020 roku w Krakowie. Konferencje ICEM mają wieloletnią historię (1959 Delft; 1962 Paris; 1966 Berlin; 1970 Cambridge; 1974 Udine; 1978 Munich; 1982 Haifa; 1986 Amsterdam; 1990 Copenhagen; 1994 Lisbon; 1998 Oxford; 2004 Bari; 2007 Alexandropoulis; 2010 Poitiers; 2012 Porto; 2014 Cambridge; 2016 Rhodes; 2018 Brussels) i cieszą się dużym zainteresowaniem naukowców z całego świata. Decyzja o wyborze Polski i powierzeniu Instytutowi organizacji tej konferencji zapadła w wyniku głosowania EuraSEM Council podczas ICEM17 w Grecji (3-5 lipca 2016) po przedstawieniu prezentacji przygotowanej przez Elżbietę Pieczyską i Zbigniewa Kowalewskiego: (14 głosów dla Polski, 2 dla Portugalii). Elżbieta Pieczyska i Zbigniew Kowalewski od wielu lat są członkami Komitetu Naukowego ICEM, od 2010 również EuraSEM Council.

Przeczytaj o historii i rozwoju ICEM od 1959 do 2004.