Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez naukowców lub zespoły badawcze, krajowe jak i międzynarodowe, a także stypendiów doktoranckich i staży post-doktorskich. Konkursy odbywają się cztery razy w roku.

W listopadzie 2016, Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie siedmiu projektom IPPT PAN:

 1. OPUS 11 (projekty badawcze złożone w ramach tego systemu finansowania mogą obejmować zakup lub budowę aparatury badawczej).
  •  „Inteligentne projektowanie 2D nanostruktur materialnych opartych na molibdenie”.
   Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. inż., czł. PAN, Tadeusz Burczyński
  •  „Identyfikacja parametrów reologicznych ośrodków lepkosprężystych na przykładzie ciekłych i stałych polimerów metodą ultradźwiękowych powierzchniowych fal Love'a”.
   Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Piotr M. Kiełczyński, prof. IPPT PAN
  •  „Zautomatyzowane dźwiękowe leczenie nowotworów”.
   Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Tamara Kujawska, prof. IPPT PAN
  •  „Energetyczne parametry pola dźwiękowego w stanie ustalonym i przejściowym do obiektywnej oceny akustyki przestrzeni zamkniętych: modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe”.
   Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT PAN
  •  „Niestandardowe problemy paraboliczne w opisie procesów biologicznych”.
   Koordynatorem projektu jest dr hab. Bogdan Kaźmierczak, prof. IPPT PAN
 2. PRELUDIUM 11 (projekty dla naukowców przed doktoratem, rozpoczynających karierę naukową)
  •  „Zastosowanie algorytmu syntetycznej apertury w rekonstrukcji prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w tkance miękkiej”.
   Koordynatorem projektu jest mgr inż. Piotr Karwat
 3. POLONEZ (projekty dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach)
  •  „Innovative Extremely Modular Systems for temporary and permanent deployable structures and habitats: development, modeling, evaluation & optimization”.
   Koordynatorem projektu jest dr Maciej Zawidzki