JERZY RANACHOWSKI

JERZY RANACHOWSKI (1926 - 2000)

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (1951), doktorat (PWr) - 1964, habilitacja - 1968, profesor nadzwyczajny - 1977, profesor zwyczajny - 1987. Pracownik naukowy Instytutu Elektrotechniki 1951 - 1974. Od 1956 w IPPT PAN, od 1975 na pełnym etacie. Kierownik Zakładu Akustyki Fizycznej (1976 - 77), zastępca dyrektora ds. naukowych (1977 - 88), dyrektor Ośrodka Rozwoju Techniki IPPT PAN (1985 - 91), dyrektor Centrum i następnie Ośrodka Akustoelektroniki (1991 - 97). Przewodniczący Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych (od 1968), zastępca przewodniczącego Komitetu Akustyki PAN (od 1982), wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (od 1990). Specjalista w dziedzinach: inżynierii materiałowej tworzyw elektroizolacyjnych, akustyki oraz metod badania materiałów. Opracowywał technologie materiałów ceramicznych dla przemysłu elektrotechnicznego, rozwijał metody badań mikroskopowych, akustycznych i wytrzymałościowych, opracował unikalną aparaturę do badań materiałowych z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej oraz emisji akustycznej. Organizator wielu konferencji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym np. konferencji Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing. Autor 180 prac, 8 książek, 20 patentów, 300 ekspertyz, promotor 6 doktoratów.

JAN RYCHLEWSKI

JAN RYCHLEWSKI (1934-2011)

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1958), doktorat - 1964, habilitacja - 1964, profesor nadzwyczajny - 1972, profesor zwyczajny - 1984, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk - 1973. Kierownik Pracowni Matematycznej Teorii Materiałów IPPT PAN w latach 1964-2000, Zastępca Sekretarza Wydziału Nauk Technicznych PAN w latach 1971-73. Sekretarz Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii i Astronomii PAN w latach 1978-81. Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych PAN w latach 1976-92. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Jądrowych w latach 1974-78. Vice-president of the International Federation of Astronautics. Wykładowca Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej, Uniwersytetów w Warszawie Moskwie, Leningradzie, Nowosybirsku, Szanghaju i Olsztynie. Redaktor czasopisma Advances in Mechanics, członek redakcji Archive of Mechanics, Matematyka Stosowana. Autor kluczowych monografii: Symetria przyczyn i skutków, Wymiary i podobieństwo oraz fundamentalnych prac z zakresu matematycznych podstaw liniowej sprężystości.

CZESŁAW RYMARZ

CZESŁAW RYMARZ (1930-2011)

Absolwent WAT (1958) i UW (1966). Matematyk, fizyk, mechanik, meteorolog, cybernetyk, informatyk, filozof, pułkownik WP. W latach 1964-76 - wykładowca w Katedrze Podstaw Mechaniki i Fizyki Technicznej WAT. W 1967 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy "Dyskretno-ciągła i asymptotyczna metoda rozwiązania dynamicznych problemów brzegowych brył o symetrii osiowej" a w 1974 r. - stopień dr hab. na podstawie pracy habilitacyjnej pt. "Problemy brzegowe nielokalnej teorii sprężystości".
Prodziekan ds. naukowych Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT, a od 1976 r. - równocześnie kierownik Zakładu Meteorologii. W 1982 r. - tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1983 - 1990 - zastępca komendanta Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji ds. naukowo-szkoleniowych. W latach 1988 - 1991 - profesor w IPPT PAN, redaktor wydawanego w IPPT pisma Journal of Technical Physics. W 1987 - 1992 Wiceprzewodniczący Komitetu Mechaniki PAN. Autor około 150 publikacji naukowych.