Program wykładów i seminaria


REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2020/2021
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Investigation of multifunctional materials Shape Memory Alloys, Polymers, Composites and innovative Ti alloy named Gum Metal
Elżbieta Pieczyska, PhD, DSc
20540103Monday,
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2020/2021
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2020/2021
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2019/2020
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2019/2020
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2018/2019
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2018/2019
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2017/2018
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Numerical Algorithms in Mechanics with Computer Implementation
Eligiusz Postek, PhD, DSc
603060156Monday,
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2017/2018
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2016/2017
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2016/2017
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2015/2016
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Scalar wave processing in sonic systems (w).
Janusz Wójcik, PhD, DSc
323052Tuesday, 1000-1200
V fl.
2Contact Mechanics
Prof. Stanisław Stupkiewicz, PhD, DSc
3040103Tuesday, 1000-1200
IV fl.
3Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (w).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
3040154Wednesday, 0900-1100
III fl.
4Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (ćw).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
15Wednesday, 1100-1200
III fl.
5Wybrane zagadnienia matematyki (ćw).
Barbara Gołubowska, PhD
30Thursday, 1230-1400
V fl.
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2015/2016
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2014/2015
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Scalar wave processing in sonic systems (w).
Janusz Wójcik, PhD, DSc
323052Wednesday, 1000-1200
V fl.
2Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (w).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
301540154Thursday, 0900-1100
III fl.
3Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (ćw).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
Thursday, 1100-1200
III fl.
4Wybrane zagadnienia matematyki (ćw).
Barbara Gołubowska, PhD
Friday, 1230-1400
V fl.
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2013/2014
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPlace and datePDF
ABCD
1Programming, Numerics and Optimization
Łukasz Jankowski, PhD, DSc
3040153Tuesday, 1000-1200
V fl.
2Introduction to Scalar Wave Processing in Sonic Systems
Janusz Wójcik, PhD, DSc
283052Tuesday, 1200-1300
V fl.
3Fundamentals of Tensor Calculus
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
301540154Wednesday, 0900-1100
III fl.
4Introduction to Measurement Techniques in Structural Mechanics
Grzegorz Mikułowski, PhD
8815202Wednesday, 1300-1500
IV fl.
5Fundamentals and Application of Tensor Calculus in Continuum Mechanics (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
Wednesday, 1100-1200
III fl.
6Differential Equations in Natural Sciences
Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
3015102Thursday, 1100-1300
V fl.
7Basic Mathematics in Engineering Science (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
Friday, 1330-1500
V fl.
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2013/2014

Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2012/2013
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2012/2013
PERMANENT TEACHING OFFER
No.Subjects
Lecturer
Total number of hoursECTSPDF
ABCD
1Atomistic-continuum Modelling of Defects in Crystal Structures
Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc
202060305
2Basic mathematics in engineering science
Wasyl Kowalczuk, PhD, DSc
606090308
3Contact Mechanics
Prof. Stanisław Stupkiewicz, PhD, DSc
3040103
4Differential Equations in Natural Sciences
Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
3015102
5Elements of mathematical statistics by the use of programming language R
Wasyl Kowalczuk, PhD, DSc
303045154
6Experimental Investigation of Shape Memory Materials
Elżbieta Pieczyska, PhD, DSc
20540103
7Filozofia i Metodologia Nauki
Analizy Danych i Modelowania Układów

Andrzej Ossowski, Ph.D., Eng.
8Fracture Mechanics of Materials
Prof. Michał Basista, PhD, DSc
300
9Fundamentals and Application of Tensor Calculus in Continuum Mechanics (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
10Fundamentals of Vibration Theory for Discrete and Continuous Systems
Prof. Tomasz Szolc, PhD, DSc
3060154
11Introduction to Measurement Techniques in Structural Mechanics
Grzegorz Mikułowski, PhD
8815202
12Introduction to Modelling of Multiphysics Problems
Tomasz Zieliński, PhD, DSc
30445153
13Introduction to Quantum Methods in the Physical Sciences
Toby Young, PhD
2060204
14Introduction via Applications to Calculations Using High Performance Computers
Eligiusz Postek, PhD, DSc
30860154
15Mechanics of Continuum
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
301540154
16Mechanika płynięcia materiałów granulowanych
Irena Sielamowicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30030153
17Microhydrodynamics
Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc
3060154
18Numerical methods for solving ordinary and partial differential equations
Wasyl Kowalczuk, PhD, DSc
303045154
19Numerical Methods in Mechanics
Prof. Czesław Bajer, PhD, DSc
3060154
20Optical Waves at Nano-photonic Planar Structures
Prof. Wojciech Nasalski, PhD, DSc
60890206
21Partial differential equations of mathematical physics
Wasyl Kowalczuk, PhD, DSc
303045154
22Polymers and their applications in tissue engineer
Prof. Paweł Sajkiewicz, PhD, DSc
30530203
23Programming, Numerics and Optimization
Łukasz Jankowski, PhD, DSc
3040153
24Scalar wave processing in sonic systems (w).
Janusz Wójcik, PhD, DSc
323052
25The physical basis of experimental methods used in mechanics
Prof. Wiera Oliferuk, PhD, DSc
30040103
26Ultrasound in Medicine
Prof. Andrzej Nowicki, PhD, DSc
30680205
27Visual Communication for Computer Aided Design
Prof. Ewa J. Grabska, Ph.D., Dr. Habil.
306004
A -lecturesB -exercisesC -self-teachingD -consultations
Propozycja wykładów (broszura informacyjna 2013)
Kurs "Python - narzędzie dla każdego naukowca"
Wykład nt. równoległego solwera układów równań rozproszonych - dr Eligiusz Postek
Filozofia i Metodologia Nauki
Lista seminariów w roku akademickim 2013/2014
Plan godzinowy seminariów w roku akademickim 2013/2014