Informujemy, że MNiSW ogłosiło kolejną, czwartą edycję Programu "Doktorat wdrożeniowy" dla doktorantów szkół doktorskich pracujących jednocześnie na pełnych etatach w swoich macierzystych zakładach pracy.
Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w tym programie powinni zgłosić swój wniosek do MNiSW w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca br.

Wskazówki dotyczące składania takich wniosków znajdują się w pliku dostępnym [tutaj]. Niezależnie, szczegółowe informacje o tym projekcie można znaleźć na stronie internetowej BIP MNiSW w zakładce "Programy i przedsięwzięcia Ministra/Doktorat wdrożeniowy".

W celu przystąpienia do Programu "Doktorat wdrożeniowy", oprócz pozytywnego wyniku oceny swojego wniosku przez MNiSW, każdy kandydat musi uzyskać status doktoranta szkoły doktorskiej - najpóźniej do 15 września br. Szkoła Doktorska IPPT PAN przeprowadzi do tego czasu nabór nowych słuchaczy w formie egzaminu wstępnego. Niezbędne informacje dotyczące terminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN na rok akademicki 2020/21 zostaną podane w najbliższym czasie.