Wyróżnione (odnotowane po roku 2005)

Obrony prac doktorskich po 2005 roku

Lp Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres i rok nadanego stopnia Promotor Recenzenci
1 Teresa Frąś Modélisation de la surface d'écoulement des matériaux incluant l'anisotropie initiale et l'effet différentiel des contraintes, approche expérimentale et numérique Mechanika
2013
Prof. M. Alexis Rusinek (Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz), Prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski (IPPT PAN) Prof. Nadia Bahlouli (ICube, Université de Strasbourg), Prof. Patricia Verleysen (DMSE, Université de Gand)
2 Ziemowit Klimonda Obrazowanie parametryczne tłumienia fali ultradźwiękowej w tkance miękkiej Elektronika
2013
Dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT PAN Dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW, Dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW
3 Dorota Kołbuk Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno-i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej Inżynieria materiałowa
2013
Dr hab. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT Prof. dr hab. Leszek Jarecki, Dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Politechnika Warszawska
4 Arkadiusz Mróz Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych Mechanika
2013
Dr hab. inż. Janusz Grzędziński, IPPT PAN Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, IMP PAN, Dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT PAN
5 Hanna Piotrzkowska-Wróblewska Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości Elektronika
2013
Dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT PAN Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, PG, Dr hab. inż. Tadeusz Gudra, prof. PWr
6 Agnieszka Pręgowska Półaktywne sterowanie układami mechanicznymi drgającymi skrętnie Mechanika
2013
dr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT Prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
Lp Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres i rok nadanego stopnia Promotor Recenzenci
1 Andrzej Chmielowiec Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego Informatyka
2012
Dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT Prof. dr hab. Jerzy A. Gawinecki (WAT), Prof. dr hab. Zbigniew Kotulski (PW)
2 Cezary Graczykowski Inflatable Structures for Adaptive Impact Absorption Mechanika
2012
Prof. dr hab. Jan Holnicki - Szulc, IPPT PAN Dr hab. Janusz Piechna, prof. PW, Dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT PAN
3 Katarzyna Kazimierska-Drobny Symulacja procesów chemo-mechanicznych w porowatych żelach i identyfikacja parametrów modelu Mechanika
2012
Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek Prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT, Prof. dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, Politechnika Poznańska
4 Anna Myłyk Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie Mechanika
2012
Dr hab. Maria Ekiel - Jeżewska, prof. IPPT PAN Dr hab. Piotr Szymczak, Uniwersytet Warszawski, Dr hab. Zbigniew Walenta, IPPT PAN
5 Dominik Pisarski Semi-Active Control System for Trajectory Optimization of a Moving Load on an Elastic Continuum Mechanika
2012
Prof. Dr hab. inż. Czesław Bajer Prof. Dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, Dr hab. inż. Andrzej Myśliński
6 Agata Roszkiewicz Generacja plazmonów polarytonów powierzchniowych na strukturach periodycznych Elektronika
2012
Prof. dr hab. Wojciech Nasalski, IPPT PAN Prof. dr hab. Wojciech Gawlik, Instytut Fizyki UJ, Dr hab. Krystyna Kolwas, prof. Instytutu Fizyki PAN, Prof. dr hab. Jan J. Sławianowski, IPPT PAN
7 Paweł Safinowski Ultradźwiękowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonu Elektronika
2012
Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, Prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Prof. dr hab. inż. Bogdan Piwakowski, Ecole Centrale de Lille, Francja Dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, Prof. IPPT, Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
8 Andrzej Salamończyk Generowanie modeli widokowych wielościanów monotonnych do identyfikacji wizualnej Informatyka
2012
Dr hab. Wojciech S. Mokrzycki, prof. UWM Dr hab. Przemysław Kiciak, prof. UW, Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski (Politechnika Śląska)
9 Mikołaj Wypych Układ rozpoznający struktury intonacyjne w sygnale mowy Informatyka
2012
Prof. dr hab. Wiktor Jassem Dr hab. Grażyna Demenko, prof. UAM, Dr hab. Krzysztof Marasek, PJWSTK
10 Olga Wysocka-Fotek Szacownie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni Inżynieria materiałowa
2012
Prof. dr hab. Wiera Oliferuk Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, Prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
11 Bartosz Zieliński Techniki wykrywania wybranych objawów chorób reumatycznych na podstawie zdjęć rentgenowskich rąk Informatyka
2012
Dr hab. inż. Marek Skomorowski, prof. UJ Dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW, Prof. dr hab. Mariusz Nieniewski, prof. IPPT PAN
Lp Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres i rok nadanego stopnia Promotor Recenzenci
1 Łukasz Apiecionek Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIP Informatyka
2011
Prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Dr hab. inż. Przemysław Dymarski, Dr hab. Krzysztof Marasek
2 Marcin Kędzierski Zastosowanie metody multipolowej do analizy oddziaływań hydrodynamicznych w cylindrycznym mikrokanale Mechanika
2011
dr hab. Eligiusz Wajnryb dr hab. Anna Kucaba-Pietal, dr hab. Piotr Szymczak
3 Marek Kokot Damage identification in electrical network for structural health monitoring Budowa i eksploatacja maszyn
2011
Prof. Jan Holnicki-Szulc prof. dr hab. Adam Borkowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
4 Neonila Levintant-Zayonts Wpływ implantacji jonowej na własności materiałów z pamiecią kształtu typu NiTi Budowa i eksploatacja maszyn
2011
Dr hab. inż. Stanisław Kucharski Prof. dr hab. inż. Lech Dietrich, Dr hab. Jerzy Żuk
5 Andrzej Mizera Methods for Construction and Analysis of Computational Models in Systems Biology. Applications to the Modelling of the Heat Shock Response and the Self-Assembly of Intermediate Filaments Informatyka
2011
Prof. Ion Petre, Åbo Akademi University, Turku, Finland; Dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT PAN Prof. Erik de Vink, Technische Universiteit Eindhoven, The Netherlands; Prof. Corrado Priami, University of Trento, Italy, Dr hab. Jacek Miękisz, prof. UW, Dr hab. Jacek Waniewski, prof. IBIB PAN
6 Piotr Pawłowski Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych: identyfikacja udaru, sterowanie absorberów, dyssypacja energii Budowa i eksploatacja maszyn
2011
prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Tadeusz Uhl, dr hab. Tomasz Szolc
7 Krzysztof Dariusz Sekuła Real-time dynamic load identification Budowa i eksploatacja maszyn
2011
Prof. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Wiesław Grzesikiewicz, prof. PW, prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski
Lp Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres i rok nadanego stopnia Promotor Recenzenci
1 Arkadiusz Gradys Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerów Inżynieria materiałowa
2010
Prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz Prof. nzw. Zbigniew Bartczak, Prof. Józef B. Garbarczyk
2 Beata Hat-Plewińska Wpływ ilości kopii genu na dynamikę sieci regulatorowych w komórce Mechanika
2010
Dr hab. Tomasz Lipniacki Dr hab. Bogdan Kaźmierczak, Dr hab. Jacek Miekisz
3 Michał Kursa Modelowanie deformacji plastycznych w kryształach metali metodą przyrostowej minimalizacji energii Mechanika
2010
Prof. dr hab. Henryk Petryk Prof. dr hab. Paweł Dłużewski, Prof. dr hab. Tomasz Łodygowski
4 Norbert Tuśnio Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaru Budownictwo
2010
Prof. dr hab. inż. Sosnowski Włodzimierz Dr hab. Mirosław Kosiorek, Dr hab. Krzysztof Wiśniewski
5 Tomasz Walczak Wykorzystanie masy termicznej budynku przy sterowaniu jego systemem grzewczym Budownictwo
2010
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Kossecka Prof. dr hab. Dariusz Gawin, Prof. dr hab. Wojciech Marks
Lp Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres i rok nadanego stopnia Promotor Recenzenci
1 Tomasz Bednarek Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiału Informatyka
2009
Prof. Włodzimierz Sosnowski Prof. Janusz Badur, Dr hab. Piotr Kowalczyk
2 Sławomir Paweł Błoński Analiza przepływu turbulentnego w mikrokanale Mechanika
2009
Prof. Tomasz A. Kowalewski Prof. Piotr Doerffer, Dr hab. Zbigniew Walenta
3 Krzysztof Dekajło Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometrii Mechanika
2009
Prof. Tomasz A. Kowalewski Prof. Szymon Malinowski, Dr hab. Zbigniew Walenta
4 Bartłomiej Dyniewicz Dynamiczne właściwości układu hybrydowego poddanego ruchomym źródłom zaburzeń Mechanika
2009
Dr hab. Czesław Bajer Dr hab. Jan Ligęza, Prof. Paweł Śniady
5 Grzegorz Garbacz Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteru Budowa i eksploatacja maszyn
2009
Prof. Lech Dietrich Prof. Roman Bogacz, Dr hab. Jerzy Wojewoda
6 Stefan Jan Kotowski Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznych Informatyka
2009
Prof. Witold Kosiński Prof. Robert Schaefer, Dr hab. Janusz Szczepański
7 Jakub Lengiewicz Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciem Mechanika
2009
Dr hab. Stanisław Stupkiewicz Prof. Krzysztof Dems, Dr hab. Piotr Kowalczyk
8 Marcin Lewandowski Ultrasonografia kodowana - transmisja i kompresja w czasie rzeczywistym Elektronika
2009
Prof. Andrzej Nowicki Dr hab. Krzysztof Marasek, Prof. Tadeusz Pałko
9 Krzysztof Piotr Mróz Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numeryczne Mechanika
2009
Dr hab. Krzysztof Doliński Prof. Zenon Mróz, Prof. Andrzej Seweryn
10 Bartosz Nowak Modelowanie dynamiki układu kość-implant. Badania numeryczne i eksperymentalne Mechanika
2009
Dr hab. Mariusz Kaczmarek Prof. Tomasz Łodygowski, Dr hab. Jerzy Rojek
11 Przemysław Sadowski Modelowanie przepływu ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych w procesach przeróbki plastycznej Mechanika
2009
Dr hab. Stanisław Stupkiewicz Prof. Piotr Furmański, Dr hab. Stanisław Kucharski
12 Witold Węglewski Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanową Mechanika
2009
Dr hab. Michał Basista Dr hab. Dariusz Gawin, Dr hab. Jerzy Pamin
13 Jacek Widłaszewski Modelowanie i badania doświadczalne termo-plastycznych deformacji aktuatora dwumostkowego Budowa i eksploatacja maszyn
2009
Prof. Lech Dietrich Prof. Jan Holnicki - Szulc, Prof. Zbigniew Wesołowski
14 Marcin Wikło Projektowanie ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowym Budowa i eksploatacja maszyn
2009
Prof. Jan Holnicki-Szulc Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Włodzimierz Sosnowski
Lp Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor Recenzenci
1 Marcin Bator Automatyczna detekcja zmian nowotworowych w obrazach mammograficznych z wykorzystaniem dopasowania wzorców i wybranych narzędzi sztucznej inteligencji Informatyka Prof. Mariusz Nieniewski Prof. Witold Kosiński, Prof. Juliusz Kulikowski
2 Piotr Gut Optymalizacja metody nakładania obrazów binarnych, mało wrażliwej na błędy w danych Informatyka Prof. Witold Kosiński Prof. Mariusz Nieniewski, Dr hab. Artur Przelaskowski
3 Ireneusz Hallmann Lokalizacja robota mobilnego względem automatycznie wybieranych obiektów Informatyka Prof. Adam Borkowski Dr hab. Andrzej Kasiński, Prof. Mariusz Nieniewski
4 Marcin Jedyński Wpływ gazu otaczającego na osadzanie impulsem laserowym hydroksyapatytu na podkładach ze stopu tytanu. Inżynieria materiałowa Dr hab. Zygmunt Szymański Dr hab. Tadeusz Pisarczyk, Dr hab. Zbigniew Walenta
5 Piotr Michał Korczyk Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem - model laboratoryjny Mechanika Prof. Tomasz Kowalewski Prof. Stanisław Drobniak, Dr hab. Zbigniew Walenta
6 Piotr Kotlarz Sieci neuronowe we wspomaganiu rozwiązywania problemów kryptologii Informatyka Prof. Zbigniew Kotulski Prof. Witold Kosiński, Dr hab. Franciszek Seredyński
7 Grzegorz Mieczysław Mikułowski Adaptive impact absorbers based on magnetorheological fluids Budowa i eksploatacja maszyn Prof. Jan Holnicki-Szulc Prof. Bogdan Sapiński, Dr hab. Tomasz Szolc
8 Przemysław Panasz Nieliniowe modele powłok z 6 stopniami swobody bazujące na dwustopniowych aproksymacjach Budownictwo Dr hab. Krzysztof Wiśniewski Prof.Jacek Chróścielewski, Dr hab. Marek Stanuszek
9 Piotr Franciszek Sadłowski Parametryzacje rotacji i algorytmy rozwiązywania równań dynamiki z rotacyjnymi stopniami swobody. Informatyka Dr hab. Krzysztof Wiśniewski Prof. Jacek Chróścielewski, Dr hab. Czesław Bajer
10 Andrzej Świercz Identyfikacja defektów w konstrukcjach prętowych na podstawie metody dystorsji wirtualnych w domenie częstości Budowa i eksploatacja maszyn Prof. Jan Holnicki-Szulc Dr hab. Czesław Bajer, Prof. Wiesław Ostachowicz
11 Agnieszka Małgorzata Słowicka Badanie metodą dynamiki molekularnej powstawania wybranych nanostruktur w emulsjach Mechanika Dr hab. Zbigniew Walenta Dr hab. Anna Kucaba-Piętal, Dr hab. Eligiusz Wajnryb
12 Krzysztof Tyburek Klasyfikacja instrumentów strunowych w multimedialnych bazach danych ze szczególnym uwzględnieniem artykulacji pizzicato Informatyka Prof. Witold Kosiński Prof. Bożena Kostek, Dr hab. Ryszard Gubrynowicz
Lp Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor Recenzenci
1 Krzysztof Paweł Kolanek Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych Budownictwo Prof. Stefan Jendo Dr hab. Krzysztof Doliński, Prof. Paweł Śniady
2 Robert Konowrocki Oddziaływanie koła z drogą z uwzględnieniem poślizgów bocznych Budowa i eksploatacja maszyn Dr hab. Czesław Bajer Prof. Andrzej Chudzikiewicz, Dr hab. Tomasz Szolc
3 Eleonora Kruglenko Analiza funkcjonałów niewypukłych charakteryzujących mikromagnetyki Mechanika Dr hab. Kazimierz Piechór Prof. Dominik Rogula, Dr hab. Piotr Rybka
4 Michał Maj Wpływ kierunku wstępnego odkształcenia na proces magazynowania energii w polikryształach Inżynieria materiałowa Dr hab. Wiera Oliferuk Dr hab. Zbigniew Kowalewski, Dr hab. Marek Szczerba
5 Tomasz Piotr Mościcki Badanie właściwości fizycznych obłoku plazmowego powstającego przy spawaniu laserowym stali Mechanika Dr hab. Zygmunt Szymański Prof. Andrzej Kolasa, Prof. Zbigniew Peradzyński
6 Anita Magdalena Orłowska Delaminacja wiotkich ustrojów sprężystych-modelowanie, identyfikacja, sterowanie Budowa i eksploatacja maszyn Prof. Jan Holnicki-Szulc Prof. Wiesław Ostachowicz, Prof. Włodzimierz Sosnowski
7 Anna Paszyńska Projektowanie wspomagane komputerowo a problemy zbieżności algorytmów genetycznych Informatyka Dr hab. Ewa Grabska Prof. Witold Kosiński, Prof. Robert Schaefer
8 Ewa Eliza Rożko Układy dynamiczne na przestrzeniach jednorodnych i ich zastosowanie w mechanice kontinuum Mechanika Prof. Jan J. Sławianowski Dr hab. Kazimierz Piechór, Prof. Czesław Woźniak
9 Małgorzata Zdanowicz Analiza matematyczna równań modelujących plazmę w silniku jonowym Mechanika Prof. Zbigniew Peradzyński Prof. Andrzej Palczewski, Dr hab. Kazimierz Piechór
Lp Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor Recenzenci
1 Dorota Cendrowska Konstrukcja klasyfikatora obiektów z wykorzystaniem algorytmu badania rozdzielności liniowej dwóch zbiorów Informatyka prof. dr hab. Witold Kosiński Dr hab. Krzysztof Diks, Dr hab. Zbigniew Kotulski
2 Michał Gnatowski Wykorzystanie systemów wieloagentowych we współdziałaniu robotów mobilnych Informatyka Prof. Adam Borkowski Dr hab. Krzysztof Cetnarowicz, Dr hab. Włodzimierz Sosnowski
3 Barbara Gołubowska Ciało afinicznie sztywne w zakrzywionych przestrzeniach i rozmaitościach o stałej krzywiźnie Mechanika Prof. Jan J. Sławianowski Dr hab. Ryszard Mrugała, Dr hab. Andrzej J. Turski
4 Grzegorz Jurczak Anizotropia sprężysta kryształów. Analiza i modelowanie numeryczne metodą elementów skończonych. Mechanika Dr hab. Paweł Dłużewski Prof. Tomasz Łodygowski, Dr hab. Ryszard B. Pęcherski
5 Vasyl Kovalchuk Nonlinear models of collective and internal degrees of freedom in mechanics and field theory Mechanika Prof. Jan J. Sławianowski Prof. Vsevolod Vladimirov, Prof. Zbigniew Peradzyński
6 Agnieszka Martens Hamiltonowskie i kwantowe układy z symetriami i więzami. Modele nieliniowe i ich zastosowania fizyczne Mechanika Prof. Jan J. Sławianowski Prof. Piotr Kielanowski, Prof. Zbigniew Peradzyński
7 Ewa Ołdak Efekty masy cząsteczkowej w modelowaniu procesów formowania włókien ze stopionego polimeru Mechanika Dr hab. Leszek Jarecki Dr hab. Zbigniew Lewandowski, Prof. Andrzej Ziabicki
8 Piotr Traczykowski Wykorzystanie statyki molekularnej do modelowania procesów deformacji kryształów półprzewodnikowych Mechanika Dr hab. Paweł Dłużewski Prof. Stanisław Krukowski, Dr hab. Włodzimierz Sosnowski

Obrony prac doktorskich w latach 1955 - 2005

Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor
Rok Imię/imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres Promotor