Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2018-10-22
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, prof. PL
Politechnika Lubelska

Nonlinear Dynamics and Design of Vibration Harvester-Absorber System

This presentation shows a novel harvester-absorber system (HAS) that uses magnetic levitation (maglev) in order to recover energy. The energy harvester is mounted in a pendulum which plays a dynamic absorber role. The non-linearity of the magnetic field suspension exhibits a hardening Duffing’s characteristics. A new model of an electromechanical coupling which depends on a magnet position in a coil is proposed. Theoretical investigations are followed by a seri
2018-10-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Piotr Brzeski
Politechnika Łódzka

Unveiling complexity of church bells dynamics using experimentally validated hybrid dynamical model

Church bells can be found all over the world and despite they are one of the oldest musical instruments there are still many open problems. We investigate the dynamics of the yoke-bell-clapper impacting system using a nonlinear hybrid dynamical model, which is verified experimentally. Having proved that the model is a reliable predictive tool we present a plethora of different dynamical behaviours that can be observed in the considered system. We highlight the solutions that can be considered as a proper working regimes of the instrument and describe how to obtain them. Detailed bifurcation analysis using the path-following methiod allow us to present how the design of the yoke and propulsion mechanism influence the response of the system. Presented results prove the feasibility of the developed model and demonstrate the importance of nonlinear analysis in practical engineering applications.
2018-10-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Krzysztof Dragan
Zakład Zdatności Do Lotu Statków Powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Diagnostyka i monitorowanie integralności struktury konstrukcji lotniczych --- wyzwania i stan techniki

W trakcie wystąpienia przedstawione zostanie podejście do diagnostyki i oceny stanu technicznego konstrukcji lotniczych obejmujące diagnostykę nieniszczącą jako podejście periodyczne oraz ciągłe z wykorzystaniem czujników in-situ. Kolejnym aspektem będzie problematyka diagnozowania konstrukcji kompozytowych i modeli ich uszkadzania. Finalnie przedstawione zostanie podejście do analizy sygnałów z wykorzystaniem modeli regresji oraz sieci czujników danych.
2018-10-01 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Katarzyna Tajs-Zielińska
Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska

Optymalizacja topologii struktur sprężystych z wykorzystaniem nowoczesnych metod heurystycznych

Optymalizacja topologiczna jest jedną z dynamicznie rozwijających się gałęzi optymalizacji konstrukcji zarówno pod względem teoretycznym, jak i zastosowań w rozwiązaniach inżynierskich. Swój sukces zawdzięcza między innymi postępowi w zakresie rozwijania nowoczesnych metod numerycznych stosowanych w optymalizacji. Współczesne metody, często oparte na heurystykach, pozwalają w krótkim czasie rozwiązywać problemy optymalizacji topologicznej równie efektywnie co tradycyjne metody gradientowe a równocześnie są proste w implementacji numerycznej i zazwyczaj nie wymagają dużej mocy obliczeniowej. Prezentacja ma na celu przybliżenie jednej z metod heurystycznych, której koncepcja opiera się na schemacie działania automatu komórkowego. Istotną rolę w zastosowanym ujęciu mają reguły uaktualniania wartości zmiennych decyzyjnych. W pracy zostaną przedstawione oryginalne reguły uaktualniania, które okazały się efektywne w zastosowaniu do szerokiej klasy problemów optymalizacji topologii płaskich i przestrzennych struktur sprężystych. Poruszone zostaną takie problemy jak optymalizacja topologiczna z wykorzystaniem nieregularnych siatek komórek, optymalizacja struktur wielomateriałowych, generowanie topologii struktur narażonych na utratę stateczności, optymalizacja topologiczna z udziałem obciążeń masowych, generowanie topologii w wybranych obszarach konstrukcji czy zastosowanie technik optymalizacyjnych w problemach naprawy i rekonstrukcji (retrofitting) elementów budowli architektonicznych.


Archiwum