Strona Pracowni w budowie

Seminaria Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2017-10-30 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Katarzyna Czarnecka

Dobór parametrów procesu wytwarzania metodą rozdmuchu roztworu polimeru submikronowych włóknistych rusztowań polimerowych do celów inżynierii tkankowej

2017-10-23 12:30, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Olga Urbanek-Świderska

Wpływ polaryzacji ładunku w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową