Seminaria Mechaniki Doświadczalnej

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-10-30
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jacek Widłaszewski

Laserowo wspomagane gięcie profili cienkościennych

2019-10-23
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Tomasz Mościcki

Zastosowanie ablacji laserowej i rozpylania magnetronowego do syntezy nanostruktur

Przewodnią tematyką Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów (PTZL) wchodząca w skład Zakładu Mechaniki Doświadczalnej są badania nad zastosowaniem rozpylania magnetronowego oraz ablacji laserowej do syntezy nanostruktur. Najważniejsze z nich to nanorurki i nanocząstki węglowe oraz cienkie warstwy z nowych, super-twardych materiałów. W Pracowni prowadzone są także badania nad oddziaływaniem wiązki laserowej z materiałami zanurzonymi w cieczy. W związku z różnorodną tematyką, celem Seminarium będzie omówienie aktualnych kierunków badawczych prowadzonych w PTZL ZMD.


Archiwum