Strona Pracowni w budowie

Seminaria Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-09-10 12:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Oliwia Jeznach
SPPiB

Funkcjonalizacja powierzchni nanowłókien poliestrowych za pomocą reakcji aminolizy i przyłączania białek zawierających sekwencje RGD

seminarium ewaluacyjne doktorantów

Funkcjonalizacja powierzchni nanowłókien jest jedną z metod poprawiających interakcję skafold-komórki. Pierwszym etapem przeprowadzonej modyfikacji był proces aminolizy - przyłączania grup aminowych na powierzchni. Procesowi poddano trzy rodzaje włóknin otrzymanych za pomocą elektroprzędzenia z rożnych poliestrów (polikaprolakton, polilaktyd, kopolimer polilaktyd-polikaprolakton). W celach porównawczych przygotowano także próbki w postaci filmów wykonane z tych samych polimerów. Drugim etapem było przyłączanie białka – żelatyny do nanowłókien. W prezentacji zostanie przedstawiony wpływ funkcjonalizacji na właściwości fizyko-chemiczne i mechaniczne materiałów oraz odpowiedź biologiczną.